Náj­di si tú naj­vý­hod­nej­šiu ponu­ku a plať menej.sk!

Michal Sorkovský / 29. januára 2015 / Lifehacking

Na Slo­ven­sku jedi­neč­ný pro­jekt v podo­be por­tá­lu PlatMenej.sk (ale­bo Menej.sk) pri­ná­ša nepo­chyb­ne uži­toč­nú mož­nosť porov­na­nia základ­ný­ch ban­ko­vý­ch pro­duk­tov už od roku 2009. Nedáv­no však por­tál pre­šiel výraz­ným redi­zaj­nom a okrem novej gra­fi­ky pri­ná­ša aj via­ce­ro oblas­tí, v kto­rý­ch si môže­te ceny porov­nať.

 

Aj vy máte problém pri výbere služieb? Nevyznáte sa v oblasti financií či poistenia a neviete, ktorá z ponúkaných služieb je pre vás najvýhodnejšia? Portál Plať Menej je tu na to, aby vám pomohol. Spolu so slobodou, ktorá prichádza s možnosťou výberu sa objavuje aj chaos spôsobený početnosťou ponúk, z ktorých si obyčajný človek nevie vybrať tú, ktorá je pre neho najvýhodnejšia. A práve tento problém sa rozhodla riešiť firma Webix Ltd, ktorá za celým projektom Plať Menej stojí.    

 

 

Tento webový portál vám dnes poradí v oblasti poistenia, financií, pri platení účtov za domácnosť a dokonca aj v oblasti voľnočasových aktivít tak, aby ste vždy našli tú, ktorá je pre vás najvýhodnejšia. Pomôže vám vybrať si to najvýhodnejšie (a najlacnejšie) či už ide o hypotéku alebo o lyžovačku.

Plať Menej vám okrem iného ušetrí aj všetok ten čas, ktorý by ste strávili čítaním rôznych cenníkov bánk či poisťovní a porovnávaním jednotlivých služieb. Toto všetko dnes dokážete len pár kliknutiami na internete. A ak by ste sa predsa len nevedeli rozhodnúť, na webe nájdete aj kontakt na finančného poradcu, ktorý vám poradí s hypotékami, sporením či pôžičkou.

zdroj: platmenej.sk

Pridať komentár (0)