Naj­lep­šie základ­né a stred­né ško­ly na Slo­ven­sku!

Martin Bohunický / 1. decembra 2015 / Lifehacking

Por­tál INE­KO zosta­vil tra­dič­ný reb­rí­ček naj­lep­ší­ch základ­ný­ch a stred­ný­ch škôl na Slo­ven­sku.

Portál základných a stredných škôl vyberal najlepšie školy v troch kategóriach - základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá. Rebríček nepriniesol väčšie prekvapenie.

Ak máš teda ratolesť a zvažuješ, kam ho poslať do školy, tento rebríček je celkom dobrým pomocníkom.

 

TOP Základné školy:

1. Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava - Karlova Ves

2. Základná škola, Slov.partizánov 53, Považská Bystrica

3. Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov

4. Základná škola, Krosnianska 4, Košice

5. Základná škola SSV, Banská Bystrica

 

TOP stredné odborné školy: 

1. Obchodná akadémia, Trnava

2. SPŠ Elektrotechnická, Prešov

3. OA Milana Hodžu, Trenčín

4. Spojená škola - HA, Námestovo

5. Spojená škola SPŠP.HA.ŠG, Nitra

 

TOP gymnázia:

1. Gymnázium Jura Hronca, Bratislava - Ružinov

2. Škola pre mimoriadne nadané deti - Gymnázium, Bratislava - Nové Mesto 

3. Gymnázium, Košice - Staré mesto,

4. Gymnázium A. Vrábla, Mierová

5. Súkromné gymnázium, Bratislava, Bajkalská Ružinov

Pridať komentár (0)