Najmodernejšie školy na Slovensku

  • Aj u nás na Slovensku sú školy, v ktorých nájdeš nahrávacie štúdia, špičkové počítačové a chemické laboratória, alternatívne osnovy, či študentov v uniformách. Aj keď nepatria všetky z nich medzi top desiatku, majú vybavenie, ktoré ich výrazne ich odlišuje od ostatných a ambíciu dostať sa medzi tých najlepších.
image_1440575066.png
  • Aj u nás na Slovensku sú školy, v ktorých nájdeš nahrávacie štúdia, špičkové počítačové a chemické laboratória, alternatívne osnovy, či študentov v uniformách. Aj keď nepatria všetky z nich medzi top desiatku, majú vybavenie, ktoré ich výrazne ich odlišuje od ostatných a ambíciu dostať sa medzi tých najlepších.

 

STREDNÉ ŠKOLY

 

British International School, Bratislava

Najväčšia medzináordná škola v Bratislave ponúka programy od škôlky až po maturitu, chváli sa absolventmi študujúcimi na popredných svetových univerzitách a pracujúcimi vo svetových spoločnostiach. Výučba prebieha v angličtine a škola na zahraničných profesoroch zjavne nešetrí. Žiaci nosia uniformy a okrem moderne vybavených tried majú k diszpozícií elektronické pomôcky, vedecké laboratória, miestnosti na trávenie voľného času, či vonkajšie športové ihriská. Nevýhodou je azda len školné, ktoré sa môže vyšplhať až do výšky 19 tisíc eur ročne.

 

 

 

Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

Je jedno z najkvalitnejších slovenských gymnýzií, so zameraním na matematiku, fyziku a informatiku. Dlhé roky s ním súťaží Gamča o tituly vo viacerých olympiádach. Každoročne sa otvárajú klasické triedy štvorročného štúdia so zameraním na informatiku a osemročného štúdia so zameraním na programovanie. Na gymnáziu sa už dlhšiu dobu realizuje medzinárodný International Baccalaureate Diploma Programme (IBD) – študijný program tretieho a štvrtého ročníka určený predovšetkým pre študentov hodlajúcich po maturite pokračovať v štúdiu v zahraničí.

Každý rok absolvuje IBD program na Slovensku zhruba päťdesiat študentov, z nich okolo dvadsať percent sa hlási na Oxford a Cambridge, celkovo má približne osemdesiat percent absolventov záujem o štúdium na školách vo Veľkej Británii. IBD absolventi mali dosiaľ na univerzitných prijímacích pohovoroch stopercentnú úspešnosť.

 

  

 

Súkromná základná škola waldorfská, Bratislava a Košice

Priekopník vo walfdorskom spôsobe výučby uznáva celkom iný spôsob a filozofiu každodenného vzdelávania. Učitelia žiakov vzdelávajú podľa vlasných osnov v tzv. epochách, namiesto 45 minúť trvajú niečo vyše dvoch. Okrem vedomostí sa naučia aj praktické zručnosti, ako napríklad šitie, či drobné opravárske úkony bežné v domácnosti. Učitelia ráno žiakov individuálne zdravia neformálnym podaním ruky a krátkym rozhovorom. Vyučovanie sa začína recitovaním školskej básne a plynule pokračuje učivom, či hádzaním vrecúška pre zlepšenie koncentrácie.

Okrem iného sa v škole nesmú požívať mobily, pričom počítače vidia žiaci len zriedkavo. Aj keď sa na adresu tohto systému objavuje veľa kritiky, faktom ostáva, že výsledky celoslovenského testovania žiakov waldorfskú školu umiestnili na piate miesto v Bratislave, zatiaľ čo v národnom hodnotení predbehli drvivú väčšinou ostatných škôl.

 

 

 

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

Výberové gymnázium sa nachádza v Sučanoch a pravidelne obsadzuje prvé tri priečky v rebríčku najlepších slovenských stredných škôl. Veľká časť študentov odchádza študovať do zahraničia a nemá problém sa uplatniť v praxi. Keďže veľa žiakov na gymnázium dochádza, majú k dispozícii bohatý mimoškolský program a rovnako je jednodznačne výhodná aj poloha školy, ktorá má blízko k miestnej horskej prírode.

 

 

Premonštrácke gymnázium v Košiciach

Toto gymnázium zaujalo najmä moderným vybavením, aj keď o ňom v šikorej verejnosti nie je veľa počuť. Predsa len, cirkevná škola sídliaca v historickej budove v košickom centre, ktorá má špičkové počítačové a prírodovedecké laboratória, čerstvo vynovené priestory a digitálne pomôcky, akými je napríklad interaktívna tabuľa? To je fenomén dosť zriedkavý. Riaditeľ školy, cirkevný predstavieľ Martin Štrba, bol nedávno prezidentom vymenovaný za profesora.       

 

 

 

LEAF: projekt do budúcnosti

Za ambicióznou víziou novej medzinárodnej strednej školy LEAF stoja slovenskí absolventi Harvardu, Princetonu, Columbie, London School of Economics, ako aj bývalí zamestnanci Európskeho parlamentu, či účastníci konferencií OSN. Ich cieľom je na Slovensku vybudovať vzdelávací priestor, v ktorom budú študentov viesť k akademickému a profesijnému úspechu svetovej úrovne a vďaka ktorému by našej krajine pomohli využiť svoj ľudský potenciál.

Práve preto sa zakladatelia po absolvovaní svetových univerzít vrátili domov, aj keď to urobí len drvivá menšina a snažia sa svoje poznatky využiť na domácej pôde. Tá by podľa nich mohla byť veľmi úrodná. Už teraz LEAF organizuje letné tábory pre žiakov stredných škôl s intenzívnym zameraním na angličtinu doma aj v zahraničí, pre absolventov zase zahraničné učiteľské stáže, pracovné príležitosti, či štipendiá.

 

 

VYSOKÉ ŠKOLY

 

Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Pomerne mladá škola oslavuje 10 rokov a ponúka päť rôznych študijných odborov. Aj keď na Slovensku všeobecne panuje atmosféra, v ktorej sa súkromnému vysokoškolskému systému veľmi neholduje, keď si pozrieš priestory tejto vysokej školy, výhody súkromného vzdelania ti budú musieť byť úplne jasné. Namiesto zariadení, ktoré zažili minimálne dva režimy a od čias založenia sa v nich nepohlo ani jednou stoličkou, sa na PEVŠ nachádzajú jedny z najmodernejších prednáškových sál, aké na slovenských „výškach“ máme, skvelé technické vybavenie, ako aj priestory pre medzinárodné konferencie a diskusie. Fakulty informatiky a masmédií majú k dispozícií nahrávacie a „televízne“ štúdia a počítačové miestnosti, v ktorom nevidno elektroniku staršiu ako pár rokov.

 

 

 

Fakulta informatiky a informačných technológií, Bratislava

V roku 2013 sa fakulta informatiky presťahovala do nových priestorov v Karlovej vsi a odvtedy im môžu ostatné fakulty len závidieť. Strohá moderná budova na kopci pôsobí funkcionalistickým dojmom a v jej interiéroch sa nachádzajú veľké konferenčné a prednáškové miestnosti, technické laboratória, ako aj vymoženosti typu húpacích sietí pre unavených programátorov.

 

 

 

Trnavská univerzita

K príležitosti 20. výročiu obnovenia, ktoré univerzita oslávila v roku 2012, boli jej priestory vynovené za sumu päť miliónov eur. Ide o priestory hlavnej univerzitnej budovy, v ktorej zároveň sídli aj filozofická fakulta. Výzorom sa ponáša na moderný dizajn Paneurópskej vysokej školy a okrem nových učební má spred troch rokov aj vynovené átrium a v jeho priestoroch kaviareň.

 

 

 

Žilinská univerzita

Dvojročná výstavba dvoch moderných budov za takmer 17 miliónov eur sa dokončila v roku 2009. Tým sa do areálu presunulo šesť zo siedmych fakúlt univerzity, ktoré boli predtým roztrúsené po celej Žiline, a takisto sa s učebnými priestormi zjednotili aj tie kancelárske. Univerzita, ktorá je známa technickým a strojárskym zameraním, sa tak posunula o krok vpred. Minulý rok vrámci areálu zahájili výstavbu výskumného centra a vedeckého parku, aby tak vylepšili svoj výskumný a medzinárodný potenciál.

 

 

 

Univerzita Jánosa Selyeho, Komárno

Možno ťa prekvapuje, že v Komárne sa vôbec nejaká univerzita nachádza, ale je to tak. Ponúka ekonomické, pedagogické a teologické vzdelanie v slovenčine aj maďarčine (vďaka čomu je medzi verejnými školami unikátna) a môže sa pochváliť naozaj modernými priestormi. Aj keď je škola verejná, štúdium je spoplatnené.

 

 

Univerzita pre moderné Slovensko

Internetový projekt, ktorý založil Ivan Mikloš, ponúka prednášky vo forme videí. Tie sa zaoberajú celkom základnými lekciami a vysvetlivkami k politike, ekonomike a obchodovaní, s tým že je všetko vysvetlené pomocou konkrétnych príkladov z nedávnej minulosti, alebo dobre známych káuz. Ak nerozumieš ekonomickej kríze, fungovaniu Európskej únie, či spôsobu šírenia epidémií, môžeš to práve touto cestou napraviť.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech