Naj­se­xi zamest­nan­cov má Ama­zon a Mic­ro­soft!

Peter Kováč / 20. júla 2014 / Tools a produktivita

Tech­no­lo­gic­ké gigan­ty môže­me porov­ná­vať pod­ľa finanč­ný­ch výsled­kov, hod­no­te­nia služieb/produktov, ale­bo počtu zamest­nan­cov. Zozna­mo­va­cie sieť Hin­ge pre mla­dý­ch pro­fe­si­oná­lov vyhod­no­ti­la zamest­nan­cov tro­chu inak, pod­ľa vzhľa­du. Za najat­rak­tív­nej­ší­ch boli uzna­ní ľudia pra­cu­jú­ci pre Ama­zon. Za nimi sa umiest­nil Mic­ro­soft, potom Goog­le a Face­bo­ok.

Až na poslednom mieste skončil Apple. Keď vezmete priemerného užívateľa sociálnej siete, ľudia z Amazonu sa nachádzajú 14,2% nad ním, Microsoft pre zmenu 8,2% nad priemerom a Google 7,2%. Priemeru sa veľmi blíži Facebook s 2,3%. Apple sa už však prepadol pod neho o 0,2%. Pokiaľ Applu oddelíte v štatistike mužov od žien, výsledky sa zmenia len nepatrne.

Najkrajšie ženy pracujú pre Microsoft, ďalej potom pre Amazon, Google, Facebook a Apple. Na Hinge nájdete tri milióny ľudí, služba ale zatiaľ nebola spustená v Seattli. Pritom ide o mesto, kde sídli veľká časť zamestnancov Microsoftu a Amazonu. Zmenia sa štatistiky, keď k tomu dôjde? Mimochodom, hoci vraj najaktraktívnejší zamestnanci Amazon, sú súčasne najmenej vyberaví :).

Zdroj: geekwire

Pridať komentár (0)