Najväčšie spoločnosti na lov rýb sa spojili, aby zastavili znečisťovanie oceánov

  • Svetové oceány sú momentálne vo veľkých problémoch a tak sa 9 najväčších rybárskych podnikov rozhodlo zakročiť a pomôcť. Iniciatívne sa spájajú a bojujú proti problémom ako je nadmerný rybolov, ktorým rapídne klesá počet rýb v oceánoch. Taktiež sa zameriava na otázky znečistenia a prácu v neľudských podmienkach.
collagedfwe
hkgoodjobs.com/methodhome.com
  • Svetové oceány sú momentálne vo veľkých problémoch a tak sa 9 najväčších rybárskych podnikov rozhodlo zakročiť a pomôcť. Iniciatívne sa spájajú a bojujú proti problémom ako je nadmerný rybolov, ktorým rapídne klesá počet rýb v oceánoch. Taktiež sa zameriava na otázky znečistenia a prácu v neľudských podmienkach.

Iniciatíva, známa ako Oceánska správa pre morské plody je podporovaná Štokholským centrom. Spoločnosti sa zaviazali k zvýšeniu transparentnosti s cieľom znížiť nezákonný rybolov v dodávateľskom reťazci a zabrániť predaju výrobkov získaných otrokárskou prácou. Zameriava sa taktiež na znečisťovanie plastmi a na skleníkové plyny. Je to prvýkrát, kedy sa spoločnosti z USA, Európy a Ázie stretli, aby spolupracovali na dosiahnutí takýchto cieľov.

Podpredseda vedeckého oddelenia Henrik Osterblöm pre The Guardian povedal: „Udržateľné morské ekosystémy budú nevyhnutné pre uspokojenie potrieb ľudí, avšak oceány sú ohrozené. Morské plody tvoria 20 % celkového svetového príjmu živočíšnych bielkovín.“

zdroj: hkgoodjobs.com

Medzi deviatimi  spoločnosťami sú dve najväčšie z hľadiska príjmov Maruha Nichiro Corporation a Nippon Suisan Kaisha. Ďalej sem patria dve najväčšie lososové firmy, dve najväčšie spoločnosti pokiaľ ide o lov tuniakov a ďalšie dve spoločnosti.

Organizácia iniciovala rozhovor a pozvala 13 spoločností, ktoré kontrolujú 11 – 16 % voľne žijúcich morských plodov a 40 % vzácnych druhov.

zdroj foto: keimform.de

Približne polovica svetových úlovkov morských plodov pochádza z nezákonného rybolovu – rybári buď preniknú do vôd, používajú nelegálne príslušenstvo alebo chytia väčšie množstvo rýb, ako je povolené, niekedy dokonca lovia ohrozené druhy. Otrocká prác taktiež do značnej miery poškodzuje priemysel. Vyšetrovanie z roku 2014 preukázalo, že vykorisťovanie a strata ľudských práv v Ázií sa šírili v oblasti rybolovu.

Oznámenie iniciatívy je súčasťou Oceánskej konferencie OSN z tohto týždňa.

zdroj: inhabitat.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech