Naj­vyš­šia želez­nič­ná trať v Alpá­ch. V tom­to vla­ku by si vydr­žal hodi­ny

Katarína Kereškéniová, vedelisteze.sk / 11. marca 2016 / Tech a inovácie

V tom­to vla­ku by ti neva­di­lo sedieť, aj keby mal hodi­no­vé meš­ka­nie! Čer­ve­né voz­ne Ber­ni­na Express skra­cu­jú vzdia­le­nosť medzi švaj­čiar­skym mes­tom Chur a talian­skym Tira­no. Ces­ta trvá pri­bliž­ne 4 hodi­ny. Počas ubie­ha­jú­ci­ch 144 km vlak prej­de 55-timi tunel­mi a 196-timi mos­ta­mi. V prie­be­hu svo­jej ces­ty ponú­ka ces­tu­jú­cim pohľad na uni­kát­nu sce­né­riu.

Dvojica talianskych fotografov, Marco Bottigelli (34), a Francesco Vaninetti (36) zachytili krásu aj mimo trate. Tým najviac ohromujúcim záberom  je podľa nich 213 stôp [cca 65 m; pozn. autora] vysoký viadukt Landwasser, ktorý prechádza ponad rovnomennú rieku pri mestečku Filisur. Práve tu vlak vychádza z tunela priamo na vysoký viadukt. V zime zas ponúka čarovný kontrast medzi snehom prikrytou prírodou a červenými vagónmi.

54_orig

Železničná trať sa začala stavať v roku 1896. Práce trvali približne do roku 1910. Dnes je zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

31F2FE0100000578-0-The_Bernina_Express_which_connects_Chur_in_eastern_Switzerland_t-a-46_145735533981931F2FE8600000578-0-The_photographers_say_they_were_extremely_lucky_to_be_able_to_ca-a-38_145735531422831F2FE9100000578-0-Italian_photographers_Marco_Bottigelli_34_and_Francesco_Vaninett-a-45_145735533803231F2FEE900000578-0-image-a-21_145735404451131F2FF0900000578-0-The_sun_shines_a_golden_glow_on_Silvaplana_Switzerland_-a-37_145735530398731F3000100000578-0-Marco_and_Francesco_of_Morbegno_Italy_spent_a_day_travelling_on_-a-44_1457355334008Bernina-expressbernina-express-in-mountains

Cesta z Milána do Zürichu v desiatich minútach.

Cestu vlaku si pre svoje Street View natočil aj Google.

Vedelisteze.sk

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj fotografií: dailymail.co.uk

Pridať komentár (0)