Náš mozog môže byť až desaťnásobne výkonnejší než sme si doteraz mysleli

  • Časopis Science, vďaka tímu vedcov z Univerzity of California Los Angeles, odhalil nové informácie o mozgových procesoch, ktoré môžu priniesť inovácie v chápaní ľudského učenia sa.
collage
pexels.com/pinterest.com
  • Časopis Science, vďaka tímu vedcov z Univerzity of California Los Angeles, odhalil nové informácie o mozgových procesoch, ktoré môžu priniesť inovácie v chápaní ľudského učenia sa.

Ľudský mozog je natoľko inteligentný, že sú podľa neho naprogramované tie najlepšie počítače. Aj tak je stále mnoho mozgových procesov záhadou a predmetom rôznych výskumov.

zdroj: pinterest.com

Štúdiá, ktoré spravili v Kalifornii, boli zamerané na časti neurónov nazvané dendrity – dlhé konárovité štruktúry, ktoré spájajú okrúhle telá buniek. Doteraz boli dendrity považované len za nejaké spojenia, ktoré prenášajú elektrickú aktivitu cez neuróny. Vďaka poslednej štúdii však bolo odhalené, že dendrity zrejme vyvíjajú svoju vlastnú elektrickú aktivitu. Počas pokusov na myšiach vedci zistili, že dendrity majú počas spánku 5 násobne vyššiu aktivitu než samotné bunky a sú až 10 násobne aktívnejšie v stave bdelosti.

zdroj: pexels.com

Tým sa nabúralo to, čomu sa verilo viac než 60 rokov – že neuróny sú digitálne zariadenia, ktoré buď produkujú elektrické impulzy alebo nie. Dendrity tvoria až 90% neurónových tkanív a objemovo sú 100-krát väčšie než samotné bunky. A keďže nové zistenia odhalili rozšírené schopnosti dendritov, potencionálne to môže znamenať, že ľudský mozog má až 100-násobne väčšiu kapacitu než sa doteraz verilo.

zdroj: pexels.com

Toto zistenie môže nepochybne pomôcť pri liečbe neurologických ochorení a taktiež viac objasniť schopnosť ľudského mozgu učiť sa. Predchádzajúce štúdie predpokladali, že učenie nastáva, keď sú dve bunky neurónov aktívne v jeden čas. Nové štúdie však poukazujú na to, že učenie môže nastať aj vtedy, keď je aktívny neurón spolu s dendritom. A keďže rozdielne časti dendritov môžu byť aktívne v rozdielne časy, vznikajú takmer až neobmedzené možnosti učiť sa.

zdroj: pexels.com

Potvrdenie takéhoto tvrdenia by malo neuveriteľné množstvo aplikácií a benefitov. Avšak špekulanti zo školských lavíc by sa moc nepotešili, keďže by museli nájsť nejakú náhradu za výhovorku „nedokázal som sa to naučiť“.

zdroj; futurism.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech