Netf­lix a You­tu­be spo­ji­li sily!

Peter Kováč / 7. júla 2014 / Tools a produktivita

Dve naj­väč­šie ame­ric­ké video­sie­te sa pus­ti­li do boja s poma­lým inter­ne­tom neschop­ný­ch pro­vi­de­rov. Ak sa divá­ko­vi video vôbec nena­čí­ta, čas­to buf­fe­ru­je ale­bo je v zlej kva­li­te, tak zobra­zí upo­zor­ne­nie. Netf­lix naprí­klad v prí­pa­de Veri­zo­nu pria­mo hovo­rí, že sieť toh­to ope­rá­to­ra je pre­ťa­že­ná.

YouTube užívateľa odkáže na stránku Video Quality Report, kde Google vysvetľuje, že on robí všetko preto, aby videá išla v čo najlepšej kvalite. Firma nedávno v USA vykonávala test operátorov a má tak dostatok informácií, kto má s videami problémy.

Firma poskytovateľa triedi do troch kategórií. Jej hodnotenie uvádza, akú kvalitu videa môžete pri streamovaní z YouTube u daného poskytovateľa a v danej oblasti očakávať (aspoň po 90% celkovej doby).

  • HD - overené: Mali by ste mať trvale k dispozícii video v kvalite HD (minimálne 720p) bez prerušovania alebo ukladania do vyrovnávacej pamäte.
  • Štandardné rozlíšenie: Mali by ste mať k dispozícii video v štandardnom rozlíšení (SD, minimálne 360p) bez prerušovania alebo ukladania do vyrovnávacej pamäte.
  • Nižšie rozlíšenie: Video sa bude prehrávať v rozlíšení nižšom ako 360p, bude sa načítavať pomaly a prehrávanie môže byť prerušované ukladaním do vyrovnávacej pamäti.

Za trable s načítaním ale nie vždy môže iba fyzicky pomalá sieť. V USA sa teraz veľa skloňuje téma sieťová neutralita, ktorá by poskytovateľom nariadila, aby sa ku všetkým dátam správali rovnako a neuprednostňovala jeden typ prevádzky pred druhým.

V súčasnosti totiž poskytovatelia môžu aplikovať rôzne pravidlá QoS a dátovo najnáročnejšie služby môžu priškrtiť, aby užívatelia nemali problémy s e-mailom a webom. Sami potom od video spoločností očakávajú, že im budú platiť za špeciálne dátové kanály.

Zdroj: qs

Pridať komentár (0)