4 projekty, ktoré sa rozhodli vziať sociálne problémy do vlastných rúk

  • Pri zakladaní svojich startupov či projektov sa tieto podniky pozreli na svet trochu inak
  • Ich primárnym cieľom je okrem zisku, ktorý firma potrebuje na prežitie, riešenie sociálneho problému
  • Komerčný aj sociálny podnik fungujú v podstate rovnako. Musia súperiť s konkurenciou, mať dobrý marketing alebo ponúkať čo najlepšie služby
BeFunky
Startitup/Instagram SWAP Market
  • Pri zakladaní svojich startupov či projektov sa tieto podniky pozreli na svet trochu inak
  • Ich primárnym cieľom je okrem zisku, ktorý firma potrebuje na prežitie, riešenie sociálneho problému
  • Komerčný aj sociálny podnik fungujú v podstate rovnako. Musia súperiť s konkurenciou, mať dobrý marketing alebo ponúkať čo najlepšie služby

Ľudia si často predstavujú pod pojmom sociálny podnik charitatívnu organizáciu či inštitúciu alebo úrad, kde si dokážu vybaviť poistenie alebo rodinné prídavky.

Podľa Arnolda Ponesza z neziskovej organizácie Epic, ktorá sa venuje vzdelávaniu ľudí v oblasti sociálneho podnikania, „je hlavným cieľom sociálneho podniku riešenie určitého spoločenského problému. Môže ísť o riešenie problému nezamestnanosti znevýhodnených občanov, environmentálne problémy, vzdelanie, atď…“ 

Na Slovensku sa venuje otázkam sociálneho podnikania práve projekt People to People Slovakia. Zastrešuje ho British Council a prebieha v Banskobystrickom a Prešovskom kraji.

Vďaka projektu majú účastníci možnosť nadviazať aj spoluprácu s partnermi zo zahraničia, čo je tiež dôležitý fakt, keďže práve v týchto dvoch regiónoch je miera využitia tejto možnosti nižšia. Prostredníctvom projektu People to People Slovakia účastníci môžu pracovať na spoločných iniciatívach a tým pádom prispievať k sociálnej súdržnosti v rámci svojich komunít, aj mimo nich. Hlavným cieľom týchto aktivít je výmena informácií a skúseností či už v oblasti kritického myslenia, sociálnych inovácií, alebo komunitného umenia. Sme presvedčení, že práve tieto 3 oblasti sú v súčasnom svete mimoriadne dôležité,“ vysvetľuje projektová manažérka British Council Slovensko Alena Štefániková.

Vďaka projektu People to People Slovakia mala redakcia Startitup možnosť navštíviť Škótsko, ktoré je veľmi rozmanité, čo sa týka sociálneho podnikania. Inšpirovať by sme sa mohli napríklad týmito sociálnym projektmi:

Govanhill Swap Market

Sociálny podnik, kde peniaze nehrajú žiadnu rolu. V tomto obchode platíš nápadmi, vedomosťami, o ktoré sa delíš s komunitou. Swap Market poskytuje miesto pre výmenu tradícií a kultúr. Namiesto finančného rastu, ktorý charakterizuje tradičný akciový trh, trh výmen charakterizuje rast zdieľania bez potreby peňazí.

Rags to Riches

Ocenený upcycling projekt, ktorý poskytuje pracovné priestory a vzdelávacie programy. Spolupracuje s miestnymi obyvateľmi na výrobe sortimentu cenovo dostupných produktov. Recyklujú všetko, čo im príde pod ruku a tvoria z toho nové hodnotné produkty za primerané ceny. Rags to Riches sa snaží zvýšiť povedomie o opakovanom použití a recyklácii produktov, vytvárajú nové pracovné príležitosti a taktiež podporujú osobný rozvoj jednotlivcov.

zdroj: Archív: Peter Guštafík

Na Slovensku sa sociálnemu podnikaniu venuje len veľmi obmedzený počet podnikateľov. A práve tieto slovenské podniky sa rozhodli vziať rôzne spoločenské problémy do vlastných rúk.

Práčovňa WASCO

Práčovňu založil Ivan Mako z Horehronia, ktorému vadil dlhodobý problém vysokej nezamestnanosti v regióne. V roku 2014 sa rozhodol spustiť práčovňu, ktorá dáva príležitosť pracovať dlhodobo nezamestnaným, ženám po materskej, osamelým matkám s deťmi, zdravotne znevýhodneným, mladým, ale aj osobám nad 50 rokov.

Vďaka práci v práčovni im tak pomáhajú nadobudnúť stratené sebavedomie, zručnosti či pracovné návyky. Cieľom projektu nie je ľudí udržať čo najdlhšie, ale snaha, aby prešli systémom a zamestnali sa natrvalo inde.


Mesačne sa im podarí oprať 15 ton bielizne a mal si ich možnosť vidieť aj na festivale Pohoda.

Dielňa pre život

Relevant a ich Dielňa pre život sa snaží pomáhať mladým ľuďom, ktorí vychádzajú z detských domovov, aby sa zaradili do zdravého spoločenského a pracovného života. V kreatívnej Dielni pre život, môžu mladí ľudia získavať pracovné zručnosti bez strachu zo zlyhania. Prostredie, v ktorom si môžu nielen zabezpečiť príjem, ale predovšetkým sa čo najlepšie pripraviť na reálne pracovné podmienky a získať potrebnú podporu, aby sa mohli postupne uchádzať o bežné pracovné miesta.

„Na Slovensku je ťažšie než v Škótsku splniť definíciu sociálneho podniku z hľadiska bezprostrednej ziskovosti“, tvrdí Peter Guštafík z PDCS, ktorý je zároveň aj expertom na sociálne podnikanie a inovácie v rámci projektu People to People Slovakia.

„Na druhej strane, v Škótsku je 100 percent zisku určených na reinvestovanie, čím sa posilňuje iný typ motivácie podnikateľov než ich osobné ohodnotenie formou dividend či vlastníckeho podielu. V Škótsku je teda kladený dôraz na nefinančné poslanie sociálneho podniku, a ten môže dostať podporu od štátu, aj keď hneď nedosahuje zisk,“ dodáva.

Podľa jeho slov na Slovensku prevládajú isté pochybnosti medzi podnikateľmi, či pomoc od štátu vyváži zvýšené nároky na administratívu a či registráciou ako sociálny podnik nebude obmedzená ich schopnosť pružne prijímať podnikateľské rozhodnutia.

Dúfam, že ťa týmito príkladmi inšpirujeme a tvoj biznis bude rozkvitať nielen ekonomicky, ale aj sociálne.

Článok vznikol v spolupráci s British Council Slovensko.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá