Nová štúdia varuje: U kreatívnych ľudí je vysoké riziko duševných porúch

  • Kreativita ľudí často nemá hraníc, vďaka čomu sme často svedkami neuveriteľných vecí
  • Štúdie potvrdili, že medzi kreativitou a rizikom duševných porúch existuje určitá spojitosť
  • Mali by sa začať kreatívci obávať o svoje zdravie ?
unsplash.com
  • Kreativita ľudí často nemá hraníc, vďaka čomu sme často svedkami neuveriteľných vecí
  • Štúdie potvrdili, že medzi kreativitou a rizikom duševných porúch existuje určitá spojitosť
  • Mali by sa začať kreatívci obávať o svoje zdravie ?

Poruchou duševného zdravia trpelo v minulosti mnoho géniov, a to od Van Gogha cez Beethovena až po Darvina. Z toho dôvodu začali silnieť diskusie, či existuje nejaká väzba alebo vzťah medzi kreativitou a duševným zdravím. Podľa najnovšej štúdie publikovanej v The British Journal of Psychiatry sa takáto väzba potvrdila, nakoľko kreatívni ľudia majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú trpieť schizofréniou, bipolárnou poruchou alebo depresiou, v porovnaní so zvyškom populácie.

Predchádzajúce výskumy boli často limitované kvôli problémom s veľkosťou posudzovaných vzoriek, avšak táto posledná štúdia skúmala zdravotné záznamy celého Švédska, vďaka čomu mali k dispozícií vzorku veľkosti takmer 4,5 milióna ľudí. Vedci potom vzali do úvahy fakt, koľkí z nich študovali na univerzitách hudobný alebo dramatický smer, čiže vo všeobecnosti umelecký smer.

Zaujímavé je, že osoby s umeleckým vzdelaním mali o 90% vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie na schizofréniu v porovnaní s menej kreatívnymi jedincami. Hospitalizácia sa najčastejšie vyskytovala v 30. rokoch života. Navyše, u umelcov bola o 62% vyššia pravdepodobnosť, že budú hospitalizovaní kvôli bipolárnej poruche a o 39% vyššia pravdepodobnosť depresií.

Nejde však o prvú štúdiu, ktorá nachádza spojenie medzi duševným zdravím a kreativitou. Napríklad už v roku 2010 odhalilo „skenovanie“ mozgu podobnosti medzi myšlienkovými cestami schizofrenikov a nadmerne kreatívnymi ľuďmi. Taktiež štúdia z roku 2015 zistila, že kreatívni ľudia majú vyššie riziko schizofrénie a bipolárnej poruchy. Štúdia z roku 2012 odhalila, že práve spisovatelia sú vystavení vyššiemu riziku duševných porúch.

Prečo existuje takéto prepojenie?

Na túto otázku stále neexistuje jasná odpoveď. Pravdepodobne je to spôsobené tým, že kreatívni ľudia často hlboko premýšľajú a sú emotívne nestabilní, čím sa stanú zraniteľnejšími voči depresiám. Ďalším dôležitým faktom je skutočnosť, že „záchvaty“ produktivity a zvýšená energia sú typickými znakmi kreativity ale aj bipolárnej poruchy. Hlavný autor štúdie James McCabe povedal pre New Scientist, že genetika kreatívnych ľudí môže ovplyvniť duševné zdravie.

„Kreativita ako taká často zahŕňa spojenie myšlienok alebo konceptov takým spôsobom, akým iní ľudia nemyslia,“ povedal pre New Scientist

Záver štúdie nie je úplne jednoznačný, nakoľko výsledky sú limitované tým, že sa počas výskumu bralo do úvahy len štúdium umeleckých predmetov, ako jediný ukazovateľ kreativity. Avšak berúc do úvahy aj predchádzajúce výskumy, je viac ako pravdepodobné, že existuje určitý druh prepojenia. Napriek tomu je dôležité mať na pamäti, že miera schizofrénie je síce zvýšená a pravdepodobnejšia, no stále je jej výskyt veľmi nízky aj medzi kreatívnymi ľuďmi. Preto v prípade, že si kreatívec alebo umelec/umelkyňa, naozaj sa nemáš čoho báť.

zdroj: newscientist.comiflscience.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech