Konečne skvelá správa: V domácnosti môžeš mať výhradne zelenú energiu, slovenská firma bojuje za planétu

  • O 100 rokov môžeme byť bez elektriny, pokiaľ nezačneme viac využívať obnoviteľné zdroje
  • Budúcnosť pre Slovensko nie je vo výrobe energie z fosílnych palív, ale v domácej zelenej energii
  • Rok 2020 je prelomový, projekt Greenlogy totiž ako prvý spustil dodávku 100 % zelenej energie
greenl
Greenlogy
  • O 100 rokov môžeme byť bez elektriny, pokiaľ nezačneme viac využívať obnoviteľné zdroje
  • Budúcnosť pre Slovensko nie je vo výrobe energie z fosílnych palív, ale v domácej zelenej energii
  • Rok 2020 je prelomový, projekt Greenlogy totiž ako prvý spustil dodávku 100 % zelenej energie

Pri súčasnej spotrebe vyčerpáme fosílne palivá za menej ako 100 rokov. Naša závislosť na neobnoviteľných zdrojoch energie je kľúčovým problémom 21. storočia, ktorému ľudstvo aktuálne čelí.

Obmedzená zásoba fosílnych palív však nie je jedinou hrozbou. Pri spaľovaní fosílnych palív sú do ovzdušia vypúšťané znečisťujúce látky, ktoré majú kritický vplyv na klimatické zmeny a životné prostredie.

Rok 2020 bude prelomový

Nové technológie však prichádzajú ruka v ruke s novými technológiami a výnimkou nie je ani Slovensko. Čoraz viac domácností sa rozhoduje odoberať elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov.

Popularitu zelenej energie potvrdzujú aj štatistiky, podľa ktorých by sa zdroje zelenej energie mali do roku 2040 stať najväčším zdrojom elektriny.

zdroj: pixabay

Musíme zmeniť spôsob, akým žijeme

Energetický priemysel v Európskej únii vyprodukuje ročne až 1,17 miliardy ton emisií. Od roku 1992 sa však ľudstvu okrem stabilizácie ozónovej vrstvy nepodarilo výrazne pokročiť v riešení environmentálnych výziev.

Za nepríjemné štatistiky môže najmä spotrebný štýl života – enormne veľa energie čerpáme stále z ropy, uhlia či zemného plynu, ich zásoby však nie sú nevyčerpateľné.

Zmenu vyrábania energie presadzuje aj Greenlogy, prvý slovenský dodávateľ 100 % zelenej energie. Fosílne palivá podľa ich predstaviteľov nemajú budúcnosť, výrazne zaťažujú životné prostredie a produkujú skleníkové plyny, predovšetkým oxid uhličitý.

Greenlogy si ako prvý dodávateľ 100%  zelenej energie uvedomuje vážnosť tejto situácie a odvážne tvrdí, že fosílne palivá nemajú budúcnosť, pretože tento druh elektrickej energie výrazne zaťažuje životné prostredie v podobe skleníkových plynov CO2.

Bez zmeny prídeme o elektrinu navždy

V súčasnej dobe je život prepojený so spotrebou energie, bez ktorej si ho nedokážeme predstaviť. Ak chceme kráčať po ceste trvalo udržateľnej budúcnosti, ekológia by mala byť našou prioritou. Veľkým technologickým pokrokom, ktorý nám môže výrazne pomôcť, je výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Greenlogy spája obnoviteľné zdroje s využitím potenciálu Slovenska – a slovenská elektrina by mala putovať predovšetkým do slovenských domácností.

Obsiahlejšie sa tomu venuje aj novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE), vďaka ktorej môžu zelenú energiu domácnosti plnohodnotne využívať.

zdroj: Jumpstory

Vďaka inováciám a technologickému pokroku je zelená elektrina od Greenlogy dostupná už od začiatku roka 2020. Čoraz viac Slovákov dáva prednosť ekologickej elektrine a ochrane nášho nádherného Slovenska, preto si nechávajú poslať aj takzvaný Zelený certifikát.

Ten Greenlogy poskytuje pri uzatvorení zmluvy a garantuje, že elektrina dodávaná do domácnosti je 100 % krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov.

Je skvelé sledovať čoraz väčšie množstvo Slovákov, ktorí si uvedomujú, že bez veľkej zmeny budeme mať o niekoľko rokov veľký problém.

Práve projekty ako Greenlogy sa javia byť svetlom na ekologickejšiu budúcnosť a aj tebe dôrazne odporúčame, aby si svoju domácnosť napojil na zelenú energiu a nepodporoval spaľovanie uhlia či znečisťovanie našej krajiny.

Zelenú iniciatívu myslia v Greenlogy natoľko vážne, že ťa zbavia zbytočných papierovačiek a na odber ekologickej elektriny sa je možné prihlásiť aj online z domu.

Zelenú energiu podporuje aj EÚ

Rozvoj energetiky je dlhodobou prioritou EÚ. V zelených cieľoch Európskej únie je napríklad ponuka finančnej podpory domácnostiam, ktorú získajú, ak sa zapoja do zvyšovania podielu využívania elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia a jeho cieľom je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov v domácnostiach.

Všetky štúdie naznačujú, že pokiaľ ľudstvo nebude klásť dôraz na ekológiu a budeme takto fungovať aj naďalej, tak si vyčerpáme všetky zdroje energie vo veľmi krátkom čase, ešte si aj zničíme naše Slovensko.

Na pomoc volajú Európska únia aj aktivisti a iniciatívy ako Greenlogy konečne Slovákom dávajú možnosť urobiť zmenu. Zisti viac o zelenej elektrine v tvojej domácnosti.

Zdroje: TASR, , Ecohero, Žilinská župa, Webnoviny

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech