Od novembra na Slovensku definitívne končí utrpenie zvierat v cirkusoch

  • Slovensko sa v oblasti zaobchádzanie so zvieratami posunulo na vyššiu úroveň
  • Od budúceho mesiaca už na území našej krajiny pod cirkusovým šapitó nebude môcť vystupovať niekoľko druhov zvierat, ktoré boli v cirkusoch doposiaľ bežné
  • Ministerstvo o tom informovalo v tlačovej správe
slonn
wikimedia.org- Ing.Mgr.Jozef Kotulič -
  • Slovensko sa v oblasti zaobchádzanie so zvieratami posunulo na vyššiu úroveň
  • Od budúceho mesiaca už na území našej krajiny pod cirkusovým šapitó nebude môcť vystupovať niekoľko druhov zvierat, ktoré boli v cirkusoch doposiaľ bežné
  • Ministerstvo o tom informovalo v tlačovej správe

Mnohých Slovákov už dlhšiu dobu zarážal fakt, že aj po prijatí nového zákona, podľa ktorého zviera nie je vec, cirkusy so zvieratami na Slovensku naďalej fungovali.

Podľa Silvii Čaňovej zo Slobody zvierat je dôležité si uvedomiť, že formulácia „zviera je cítiaci tvor”, nebola jediná, ktorá do zákona minulý rok pribudla. Aj keď sa o tom hovorilo menej, zásadnejšou zmenou bol zákaz výcviku a verejného vystupovania zvierat. 

„Práve tento zákaz sa týka hlavne cirkusov a platí od 1.9.2018. Text sa však odvoláva na vyhlášku, ktorá zákaz spresní a okrem iného určí aj zoznam zvierat, ktoré budú zakázané. A keďže táto vyhláška doposiaľ nebola vydaná, nedal sa zákaz v praxi použiť a cirkusy k nám ďalej chodili a zvieratá vystupovali,” vyjadrila sa pre Startitup Silvia Čaňová.

zdroj: wikimedia.org-Marcel Vričan - Cirkus Togni

Návrh vyhlášky bol však podľa najnovších informácií MPRV SR už oficiálne notifikovaný podľa požiadaviek smernice EÚ. Od 1. novembra tak v cirkusoch neuvidíš šelmy (s výnimkou psa, mačky a fretky), primáty, slony, hrochy, nosorožce, delfíny ani žirafy.

Vyhláška tiež určuje podmienky na verejné vystupovanie a výcvik zvierat, ktorých sa zákaz netýka. Zakazuje napríklad pri drezúre používať oheň alebo iný podnet, ktorý môže zvieraťu spôsobiť bolesť, ako aj používať látky, ktoré ovplyvňujú vnímanie zvieraťa. Drezúra tiež musí byť podľa vyhlášky prerušená, ak je zviera unavené alebo sa na ňom prejaví príznak stresu.

„Slovenská národná strana presadila zmenu definície zvieraťa, ako cítiacej bytosti. O tom, že zviera nie je vec, už preto nemusíme nikoho presviedčať a môžeme pokračovať v našej práci v oblasti ochrany práv zvierat na Slovensku. Od nástupu do funkcie si želám, aby podmienky, v ktorých sa na Slovensku držia zvieratá, boli dôstojné a aby sme boli príkladom pre ostatné krajiny. To sa práve stáva realitou. V legislatívnej oblasti pre ochranu zvierat sa vďaka snahe SNS Slovenská republika zaraďuje medzi najpokrokovejšie krajiny sveta,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

zdroj: pixabay.com

Kontrolu nad ochranou zvierat a udržiavaní ich dobrých životných podmienok vykonáva Štátna veterinárna a potravinová správa SR. V prípade porušenia zákazu hrozí pokuta až do výšky 20-tisíc eur.

Čo však na zákaz cirkusov so zvieratami hovoria samotní cirkusanti, pre ktorých znamená cirkus predovšetkým biznis s ktorým si zarábajú na živobytie?

„Už dlhodobo vyjadrujú nevôľu. Opakujú stále, že ich slony či tigre sú členovia ich rodín a majú sa kráľovsky. Stále nechcú pochopiť, že ide o divožijúce druhy zvierat a tie majú veľmi vysoké a veľmi špecifické nároky na uspokojovanie svojich potrieb – fyzických, mentálnych aj sociálnych. Nikdy im nebude stačiť život v klietke, cestovanie z miesta na miesto 10 mesiacov v roku a drezúra a verejné vystúpenia. Vždy to bude pre ne zdroj stresu a utrpenia,” dodáva Silvia Čaňová.

zdroj: mpsr.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech