Odborníci varujú pred ťažkou chrípkovou sezónou. Našli typ vírusu, ktorý je odolnejší voči vakcíne

  • Odborníci varujú pred chrípkovou sezónou v roku 2021 až 2022
  • Minuloročné opatrenia zrazili výskyt chrípky o 99 %, tento rok však nemusíme mať dostatočnú imunitu
  • V Chorvátsku zaznamenali typ chrípkového vírusu A, ktorý môže spôsobiť komplikovanejší prebeh chrípkovej sezóny
Chrípka
Pixabay/sweetlouise
  • Odborníci varujú pred chrípkovou sezónou v roku 2021 až 2022
  • Minuloročné opatrenia zrazili výskyt chrípky o 99 %, tento rok však nemusíme mať dostatočnú imunitu
  • V Chorvátsku zaznamenali typ chrípkového vírusu A, ktorý môže spôsobiť komplikovanejší prebeh chrípkovej sezóny

Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vydalo varovanie pred ťažkou chrípkovou sezónou. Tá v kombinácii s narastajúcimi prípadmi ochorenia Covid-19 môže narobiť poriadnu „šarapatu“. V Chorvátsku bol taktiež zaznamenaný typ A chrípkového vírusu, ktorý je odolnejší voči vakcíne.

„Počas sezóny 2020 – 2021 došlo k výraznému poklesu (> 99 %) v počte chrípkových infekcií zistených v EÚ/EHP, pričom zistené počty boli podobné tým, ktoré boli zaznamenané počas medzisezónnych období. To naznačuje, že nefarmaceutické zásahy, ako je vyhýbanie sa zbytočnému zhromažďovaniu ľudí a dodržiavanie hygienických opatrení, sú účinné nielen pri obmedzovaní šírenia SARS-CoV-2, ale aj chrípky,“ opisuje ECDC.

Chrípkou sa priemerne nakazí 20 % populácie a 1 zo 4 pacientov zažije symptomatický priebeh. U ľudí s pridruženými ochoreniami, ako sú kardiovaskulárne problémy, problémy s pľúcami, diabetes, ale aj tehotenstvo či vysoký vek, sa môže rozvinúť stredne ťažký až ťažký priebeh chrípky.

Hoci je celkový počet zistených chrípkových ochorení vo väčšine krajín EÚ/EHP stále nízky, náznaky ukazujú, že cirkulácia chrípky je v Chorvátsku nad sezónnym prahom, čo je nezvyčajne skoro. Hlavným hláseným podtypom medzi prípadmi zaznamenanými v EÚ/EHP za posledný mesiac je A(H3N2), ktorý neúmerne postihuje starších ľudí a je spojený s nižšou účinnosťou vakcíny, dopĺňa CDC.

Pandemické opatrenia sú záchranou aj príťažou

Výrazný pokles počtu akútnych respiračných ochorení odborníci predpokladali, a to ako vedľajší efekt zavedených opatrení proti šíreniu koronavírusu, informuje ÚVZ SR.

V roku 2020 sme pocítili významné obmedzenie sociálnych kontaktov, zatvorenie škôl a prechod na dištančné vzdelávanie, vyšší podiel práce z domu, sociálny odstup pri stretnutiach, telemedicínu aj správne nosenie rúšok.

„Považujeme to za najpodstatnejšie faktory brániace vírusom, ale i baktériám prenikať z infikovaného človeka na ostatných, čím prispievajú k výraznému zníženiu výskytu respiračných ochorení. Na chrípku aj Covid-19 totiž môžeme ochorieť súbežne. Pri ochorení spôsobeným jedným vírusom sa dokonca zvyšuje pravdepodobnosť nakazenia sa ďalším vírusom alebo baktériou,“ uvádza ÚVZ SR.

chorobnost_na_ARO
zdroj: ÚVZSR

Súbežný priebeh chrípky a COVID-19 môže významne zhoršiť zdravotný stav

Ako sme už spomínali vyššie, chrípka je taktiež respiračným ochorením a môže mať aj komplikovaný priebeh, čomu nasvedčujú aj hospitalizácie pacientov na ARO. Choroba môže spôsobiť trvalé následky až smrť. 

„Ochorenia môžu viesť k zápalom pľúc, zlyhaniu dýchania či zápalovým ochoreniam srdca. Pacientom sa v dôsledku vírusovej infekcie môžu zhoršiť chronické zdravotné ťažkosti alebo ich môže postihnúť syndróm akútnej respiračnej tiesne,“ dodáva úrad.

Očkovanie proti chrípke je pomerne ľahkou a účinnou zbraňou. Očkovanie proti Covidu nie je kontraindikáciou na očkovanie proti chrípke.

„Odporúčaný odstup medzi vakcínou proti Covidu a chrípkovou vakcínou je v súčasnosti aspoň 14 dní. Vakcíny podané v kratšom intervale nepredstavujú zvýšené riziko, je možné sa dať očkovať súbežne, ak človek absolvuje dve očkovania v jeden deň, injekcia sa aplikuje do odlišných častí tela,píše úrad v brožúre s odpoveďami k chrípkovej sezóne 2021 až 2022. 

Dáš sa zaočkovať aj treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu?

Keďže sme sa rok izolovali v našich príbytkoch, no zároveň sa pre zlepšenú pandemickú situáciu a jej dlhé trvanie opätovne začali socializovať, náš imunitný systém môže byť oslabený, preto je na mieste ho aj naďalej podporovať vitamínmi či pobytom na čerstvom vzduchu.

Význam očkovania sa po atypickej prechádzajúcej chrípkovej sezóne dokonca zvyšuje. Pri nízkom zaznamenanom výskyte chrípky v uplynulej sezóne sa totiž predpokladá, že tunajšia populácia nemá dostatočné ochranné hladiny protilátok, ktoré by inak vznikli po kontakte s chrípkovým vírusom.

Zdroje: ECDC, ÚVZ SR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie