Odo­mkni­te digi­tál­nym teto­va­ním svoj mobil!

Šandi / 1. júla 2014 / Tools a produktivita

Výskum­ná sku­pi­na ATA­PI spa­da­jú­ca pod Goog­le pred rokom uká­za­la tech­no­ló­giu Digi­tal Tat­too, vďa­ka kto­rej môže­te bez­prac­ne (ale záro­veň bez­peč­ne) odo­mknúť svoj​smartp­ho­ne. Pod­ľa špe­ciál­ne­ho teto­va­nie na zápäs­tí tele­fón spoz­ná, že ste to vy, a pre­to nebu­de potre­bo­vať ove­re­nie PINom ale­bo ges­tom.

Od minuloročných testov sa tetovanie dostalo už aj do komerčného nasadenia, osobitný balík predáva VivaLnk, a to za 10 amerických dolárov. Ako už vás iste napadlo, v skutočnosti nejde o trvalú kérku, ale len tenkú náplasť (160 mikrometrov) o veľkosti mince (priemer 24 mm) s integrovaným NFC.

Zatiaľ funguje len s telefónom Moto X (skupina ATAPI vznikla v Motorole), ktorý v sebe obsahuje funkciu NFC Unlock. Mobil musíte k tetovaniu priložiť z maximálne centimetrovej vzdialenosti. To ale nie je najväčší problém. Tým je cena a použiteľnosť. Digital Tattoo vydrží nanajvýš päť dní, potom ho musíte strhnúť a nalepiť nové. V balení za 10 dolárov je 10 štítkov. Prinajlepšom tak máte zásobu na mesiac a pol.

To už skôr veríme NFC prsteňom, ktoré by mohli zastať rovnakú funkciu, a vydržali by trvalo. Navyše bude po novom možné telefón či tablet odomykať aj pomocou hlasu, chytrých hodiniek alebo iného príslušenstva.

Zdroj: vivaink

Pridať komentár (0)