Opustené budovy v Banskej Bystrici premenia na populárno-vedecké centrum za viac ako 6 000 000 eur

  • Banskobystrický samosprávny kraj dnes predstavil svoj zámer nového využitia opusteného areálu a budov na Kačici
  • Vznikne tu populárno-vedecké centrum zamerané na vesmír a prírodné vedy, nový priestor pre kultúru s divadelnou sálou a projekt bude samofinancovateľný
BSK
  • Banskobystrický samosprávny kraj dnes predstavil svoj zámer nového využitia opusteného areálu a budov na Kačici
  • Vznikne tu populárno-vedecké centrum zamerané na vesmír a prírodné vedy, nový priestor pre kultúru s divadelnou sálou a projekt bude samofinancovateľný

Takmer desať rokov opustené budovy a areál bývalej strednej školy na Komenského ulici v Banskej Bystrici dostanú nové využitie, ku ktorému sa bude môcť vyjadriť aj verejnosť. Banskobystrický samosprávny kraj dnes po prvý raz predstavuje svoj zámer a začína tak diskusiu o tom, ako by priestor na Kačici mohol v horizonte štyroch rokov vyzerať.

„Chceme byť ľuďom na Kačici dobrými susedmi a spoločne s nimi vytvoriť projekt, ktorý bude prínosom pre komunitu i celý kraj. Nechceme ísť cestou, že sa budeme nevyužívaných budov zbavovať a odovzdáme ich do rúk developerom. Tak by sme úplne stratili kontrolu nad verejným priestorom a nikdy mu nedokázali dať aj verejnoprospešnú funkciu,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

zdroj: BSK

Túto myšlienku podporili v decembri minulého roka svojím hlasovaním aj krajskí poslanci, keď odsúhlasili vznik spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK. Jej primárnym účelom je nachádzať nové využitie budovám, ktoré sú v majetku kraja, ale prestali plniť svoju pôvodnú funkciu.

V prípade bývalého SOU stavebného na Kačici by sa sem mal vrátiť život v podobe moderného a interaktívneho populárno-vedeckého centra zameraného na vesmír a prírodné vedy, novej divadelnej sály a priestorov pre rozvoj Bábkového divadla na Rázcestí, kancelárií, obchodov a služieb.

zdroj: BSK

„Úpravami tiež prejde samotný areál, v ktorom pribudne zeleň, parkové a hracie prvky a ďalšie komponenty, pri ktorých budeme zohľadňovať želania obyvateľov samotnej lokality. Tých sa v dotazníku pýtame aj na to, aké prevádzky a služby im tu chýbajú a odpovede budeme zohľadňovať pri výbere budúcich nájomcov komerčných priestorov,“ doplnil Ondrej Lunter.

Priblíženie vedy ľuďom

„Banská Bystrica disponuje len pozorovateľňou na Vartovke a vlastné priestory pre popularizáciu vedy nemá. Preto sme takýto projekt uvítali a boli by sme radi, aby vedecké centrum bolo ozdobou projektu na Kačici. Vo všeobecnosti prevláda názor, že veda je komplikovaná na štúdium a ľudia majú pred ňou rešpekt. Hlavnou úlohou zážitkového vedeckého centra by mala byť popularizácia astronómie, prírodných a technických vied, ľudia by mali stratiť bariéry a dotknúť sa vedy zábavným, interaktívnym a hravým spôsobom,“ povedal Stanislav Kaniansky, vedúci Hvezdárne v Banskej Bystrici.

zdroj: BSK

Inšpirácie čerpali z vedeckých centier a parkov nielen v Európe, ale aj inde vo svete, súčasťou expozície by mala byť napríklad aj virtuálna realita či prepojenie s oblohou v exteriérovej časti projektu.

„V Čechách je v každom krajskom meste vybudované veľké vedecké centrum alebo park, u nás sa nachádzajú len v Bratislave a v Košiciach a banskobystrické centrum by tak bolo len tretím na Slovensku,“ doplnil Stanislav Kaniansky s tým, že zaberať by malo plochu 800 metrov štvorcových a určené je pre všetky vekové kategórie – od detí z materských škôl až po dospelých.

zdroj: BSK

Ľudia by v expozícii mali vedieť stráviť približne hodinu, odhadovaná vstupná investícia do samotného vybavenia je viac ako milión eur a peniaze by bolo možné získať napríklad aj z eurofondov. 

Multifunkčná sála

S investíciou približne 600-tisíc eur počíta projekt pri vybavení divadla a multifunkčnej divadelnej sály. Z priestorov vily Dominika na Skuteckého ulici by sa sem presťahovalo populárne Bábkové divadlo na Rázcestí, čím by kraj vyriešil jeho dlhotrvajúce priestorové problémy.

zdroj: BSK

„Momentálne priestory neumožňujú ďalší rozvoj divadla, čo je škoda. Návštevnosť priamo na domácej scéne je vysoká a bola by vyššia, ak by malo divadlo adekvátne priestory, ktoré by boli dôstojné pre návštevníkov i hercov. Rovnako by tu vznikol priestor pre rozšírenie etablovaného festivalu s medzinárodnou účasťou Bábkarská Bystrica,“ povedal Peter Černek, vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK.

Samofinancovateľný model „Hniezda“

Prvotnú štúdiu, s ktorou Banskobystrický samosprávny kraj vstupuje do verejnej diskusie o budúcnosti Kačice, vypracovala spoločnosť CBRE, ktorá je lídrom v realitnom poradenstve. Tá začala pracovať s konceptom hniezda, ktoré by malo ľudí spájať a vytvárať im priestor pre komunitný život.

zdroj: BSK

„Hniezdo by malo v sebe kumulovať tri základné funkcionality – verejnoprospešnosť v podobe kultúry a edukácie, komerčné priestory, ktoré by mali generovať zisk z prenájmov a priestory pre verejný sektor a drobné služby. Tie budú vo vzájomných pomeroch tak, aby bol projekt dlhodobo udržateľný, ekologický a samofinancovateľný,“ povedal Tomáš Pecek zo CBRE.

Prvotný návrh počíta s divadelnou sálou v tvare asteroidu, ktorá by bola aj vizuálnym prepojením vedy a kultúry, so zelenými strechami či vodnými prvkami. K samotnému vizuálu má však stále priestor vyjadriť sa laická i odborná verejnosť.

zdroj: BSK

„Je pre nás dôležité, aby sme našli riešenie, ktoré by malo pridanú hodnotu pre všetky skupiny obyvateľov kraja a ktoré by zároveň nezaťažilo rozpočet BBSK. Financovanie je nastavené z úverových zdrojov a projekt je prepočítaný tak, že splátky i prevádzku vykryjú komerčné príjmy z prenájmov. Vďaka tomuto inovatívnemu prístupu sa dokážeme pustiť aj do väčších projektov, ktoré by boli len z rozpočtu kraja nerealizovateľné. V tomto konkrétnom prípade hovoríme o celkovej sume približne 6,5 milióna eur,“ uzavrel Ondrej Lunter. 

Zdroj: BSK

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK