Platy v Slovenskom národnom divadle – zarába kurič viac než umelec?

  • Personalistka SND Anna Sekerová zverejnila na Upsvar voľné pracovné ponuky v Slovenskom národnom divadle
  • Podľa hrubej mzdy zarába tanečník v zbore 700 eur v hrubom a kurič 900 eur
  • Poďme si povedať, čo je pohyblivá zložka, teda „rolovné"
BaletSND_pixabay.com
web SND/Pixabay.com
  • Personalistka SND Anna Sekerová zverejnila na Upsvar voľné pracovné ponuky v Slovenskom národnom divadle
  • Podľa hrubej mzdy zarába tanečník v zbore 700 eur v hrubom a kurič 900 eur
  • Poďme si povedať, čo je pohyblivá zložka, teda „rolovné"

Slovenské národné divadlo zverejnilo na webe internetového sprievodcu trhom práce celkovo 15 voľných pracovných ponúk. V období od 31. mája do 1. júla ich na webe publikovala a aktualizovala Anna Sekerová, ktorá v SND pôsobí ako referentka personálneho oddelenia. Prostredníctvom zverejnených pracovných ponúk hľadá SND nielen posily do technicko-prevádzkového úseku, ale aj umelcov či kuriča.

Oplatí sa v SND skôr kúriť než robiť umenie?

Mnohých zamestnancov a členov umeleckej obce sa dotkol práve rozdiel v plate člena umeleckého súboru a kuriča. Zatiaľ čo tanečníkov divadlo hodnotí na 700 eur v hrubom, členovi operného zboru ponúkajú len 620 eur. Záujemcov o post kuriča sa snaží Slovenské národné divadlo nalákať hrubou mzdou vo výške 900 eur. Tejto ponuke sa nevyrovná ani post prvého sólistu Baletu SND, čo je najvyšší tanečný post, aký sa dá v baletnom súbore našej prvej scény dosiahnuť. Podľa portálu platy.sk sa priemerný hrubý plat tanečníka pohybuje okolo 1582 eur.

Za málo peňazí veľa muziky

O tom, že platy v SND sú vo väčšine prípadov podhodnotené, sa vie už dlhý čas. Nespokojnosť zamestnancov v lete minulého roka takmer prerástla do štrajku, ktorý ohrozil začiatok 99. divadelnej sezóny. Dôvodom bolo nevyplatenie výkonnostných príplatkov technickému personálu divadla (maskérky, osvetľovači, stavači scény, garderobiérky, zvukári). Tie sa podľa zástupcov odborov pohybovali vo výške od 30 do 150 eur. Pred rokom o tom Trend informoval Patrik Pačes.

Technických pracovníkov v tom období podporil súbor Činohry SND spolu s jeho riaditeľom Michalom Vajdičkom. Výkonnostné príplatky sa neušli ani administratívnej zložke či marketingu divadla.

Nepostihli umelecké súbory, ktoré majú výkonnostné odmeny vyplácané prostredníctvom „rolovného“. To sa odvíja od počtu predstavení a je individuálne, s prihliadnutím na náročnosť konkretného výkonu a dôležitosť či rozsah postavy. Pre členov súborov je jeho výška rozhodujúca. Rolovné je jedným z dôvodov prečo sa pozícia kuriča a umelca nedá porovnávať. Zatiaľ čo kurič bude mať svojich 900 eur v hrubom, umelec môže mať plat vyšší práve vďaka rolovnému.

V čom je teda problém?

Do pohyblivých zložiek mzdy väčšinou patria prémie či osobné ohodnotenie a zvyčajne sú naviazané na výkon zamestnanca alebo výšku obratu firmy.

Na rolovné a výkonnostné príplatky však zamestnanci nemajú nárok. Sú naviazané na dohodu, ktorá predchádza uzatvoreniu pracovnej zmluvy. Vyplácanie pohyblivej zložky sa priamo odvíja od preukázateľného a merateľného výkonu a zamestnávateľ nie je povinný ju vyplácať. Skutočnosť, ktorá sa týka zrušenia vyplácania pohyblivej zložky, nemusí zamestnancom ani oznámiť.

Ak by sa teda ich priamy nadriadený, alebo inštutúcia, pod ktorú spadajú, rozhodla pohyblivé zložky nevyplácať, alebo znížiť, nemali by zákonné právo ich vyžadovať. O to sa SND pokúsilo v roku 2012 a téme sa venovali v denníku Sme.

Trieda 0

SND je príspevková organizácia ministerstva kultúry a patrí pod verejnú službu. Platy sa v Slovenskom národnom divadle neriadia podľa jednotlivých platových tried a väčšina zamestnancov má na výplatnej páske pri platovej triede označenia 0. Rozdiel je len v platovom stupni. Napriek tomu, že zamestnanci SND sú vo verejnej službe, Zákon č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa na nich nevzťahuje.

Znamená to, že na ich plat nemá vplyv dosiahnuté vzdelanie a ani roky praxe. Tanečníci sú pritom v rámci rizikových pracovných skupín zaradení do tretej kategórie, rovnako ako napríklad orchestrálni hráči. Do tretej kategórie spadajú zamestnanci, ktorých práca nepodlieha ustanoveným limitom, ale faktor práce a pracovné prostredie môže spôsobiť poškodenie zdravia. V prípade tanečníkov je to rýchle opotrebovanie tela, tak ako v prípade športovcov. U orchestrálnych hráčov hrozí hluchnutie, čomu sa venuje brožúrka o ochrane pred hlukom v hudobnom priemysle.

 

Zdroje: ISTP, VSSR, EPI, Smernice online, Zákony pre ľudí, SND výročná správa, Trend, Sme, Mzdové centrum, Kolektívna zmluva pre zamestnacov pôsobiacich vo verejnom záujme, Minimálna mzda, UVZSR, Platy

 

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech