Pla­y­ers to pla­y­ers — inte­ri­ér Pixel Fede­ra­ti­on

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Mgr. art. Martin Hruška Ing. Peter Bolebruch , Spolupráca: Ing. arch. Ákos Takács Ing. arch. Zoltán Takács / 11. apríla 2017 / Architektúra

zdroj: Ardeline

Inte­ri­ér pre vývo­já­rov hier a hrá­čov samot­ný­ch. Pries­tor je pod­ľa slo­ga­nu fir­my “pla­y­ers to pla­y­ers” kon­ci­po­va­ný ako hráčs­ke krá­ľov­stvo. Cie­ľom bolo vytvo­riť pro­stre­die, kto­ré bude maxi­mál­ne varia­bil­né, aby si ho moh­li uží­va­te­lia upra­viť pod­ľa momen­tál­ny­ch potrieb a nálad. Výsled­kom je tvo­ri­vá diel­ňa, v kto­rej sa zamest­nan­ci cítia uvoľ­ne­ne a hra­vo.

Práca na projekte interiéru spoločnosti Pixel Federation, vývojára webových hier začala symbolicky na detskom ihrisku. Tam sa náhodne stretli spolu so svojimi deťmi po dlhom čase Šimon Šicko, spoluzakladateľ - CEO Pixel Federation a Martin Hruška, architekt zakladateľ ateliéru ARDELINE. Slovo dalo slovo, a keď Šimon zistil, že v ARDELINE bol spracovaný aj dizajn priestorov R&D centra pre Sygic, spolupráca bola na svete.

Začiatku prác na špecifickom zadaní - interiér pre vývojárov hier a hráčov samotných - predchádzali dlhé večerné debaty v ateliéri so Šimonom. Postupne sa vynáral rámec nového hráčskeho kráľovstva, nie štandardného kancelárskeho interiéru. Cieľom bolo dosiahnuť priestor, ktorý bude maximálne variabilný a jeho užívatelia si ho budú môcť upraviť podľa momentálnych potrieb a nálad.

Materiálové riešenie vychádza z viacerých momentov vzťahujúcich sa na Pixel Federation. Kaučukovú podlahu často používanú ako nášľapná vrstva v dopravných prostriedkoch, staniciach a letiskách možno vnímať ako konotáciu k doteraz najznámejšej hre z dielne investora, ktorou je Trainstation. Rovnako aj odtieň žltej používanej v interiéri je "Traffic Yellow". Industriálne stropy bez podhľadov s priznanou technológiou a výraznými červenými svetelnými krížmi dotvárajú atmosféru tvorivej dielne, či ateliéru. Použitá preglejka z lúpanej borovicovej dyhy má vzťah k histórii spoločnosti, kedy si zakladatelia v čase "garážových" začiatkov sami vyrábali stoly z preglejkových veľkoformátov. Neoddeliteľnou súčasťou interiéru sú popisovateľné steny, ktoré zamestnanci každodenne využívajú pri práci. Texty, odkazy, grafiky na stenách dotvárajú slobodu ducha, ktorá panuje v tomto kráľovstve. Súčasťou projektu sú aj dve terasy, s ktorými sa pohral Robo Starinský.

"Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk."

 foto: Ardeline
  foto: Ardeline
  foto: Ardeline
  foto: Ardeline
  foto: Ardeline
  foto: Ardeline
  foto: Ardeline
  foto: Ardeline

Podklady: Ardeline, zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)