Po druhej vlne korony zasiahne Slovensko ďalšia vlna. Časť firiem plánuje prepúšťanie

  • Asi desať percent firiem na Slovensku plánuje nábory, väčšia časť však plánuje prepúšťať
  • Väčšina firiem však nemá v pláne ani naberať, ani zbavovať sa zamestnancov
práca
Foto: Pixabay.com/Lukas Bieri
  • Asi desať percent firiem na Slovensku plánuje nábory, väčšia časť však plánuje prepúšťať
  • Väčšina firiem však nemá v pláne ani naberať, ani zbavovať sa zamestnancov

Očakávania zamestnávateľov na Slovensku na štvrtý štvrťrok tohto roka sú pesimistické. Podľa pravidelného prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť Manpower na vzorke 558 zamestnávateľov na Slovensku, nárast počtu zamestnancov v októbri až decembri tohto roka očakáva desať percent opýtaných zamestnávateľov a jedenásť percent oslovených firiem ich pokles.

V porovnaní s tretím štvrťrokom tohto roka sa tzv. čistý index trhu práce na Slovensku zlepšil o 11 percentuálnych bodov. Ide o rozdiel medzi percentom zamestnávateľov, ktorí chcú naberať novú pracovnú silu a percentom zamestnávateľov, ktorí plánujú prepúšťať. Medziročne čistý index trhu práce klesol o 4 percentuálne body. Žiadne zmeny v počte pracovných síl vo štvrtom štvrťroku tohto roka nepredpokladá 73 percent zamestnávateľov, šesť percent zamestnávateľov sa k náborovým plánom nevedelo vyjadriť.

Niektorí sú optimistickí

Zamestnávatelia v štyroch zo siedmich odvetví očakávajú vo štvrtom štvrťroku tohto roka zlepšenie náborového prostredia. Najpozitívnejšie výhľady hlási odvetvie financií, poistenia, nehnuteľností a ďalších služieb podnikom, kde percento firiem s plánovaným zvýšením počtu zamestnancov o 13 percentuálnych bodov prevýšilo percento spoločností, ktoré plánujú prepúšťať.

Optimistické vyhliadky sú aj v odvetví ostatných služieb. V tomto sektore je rozdiel medzi percentom firiem s plánovaným nárastom počtu zamestnancov a percentom firiem, ktoré sa chystajú znižovať stav zamestnancov, šesť percentuálnych bodov v prospech firiem s očakávaným naberaním nových zamestnancov. Pesimistické očakávania majú odvetvia spracovateľského priemyslu a ostatnej výroby.

NÁZOR: Ani v roku 2021 nebude dobre. Buďme realisti, neočakávajme nemožné

Malé firmy sú na tom horšie

Najoptimistickejšie náborové plány na štvrtý štvrťrok tohto roka majú veľké spoločnosti s 250 a viac zamestnancami. Nárast počtu zamestnancov predpokladá 21 percent veľkých firiem, kým znižovanie stavu pracovnej sily avizuje 13 percent veľkých spoločností.

Negatívne naladení sú však zamestnávatelia s počtom zamestnancov od 50 do 249, keďže 14 percent z nich chce počet zamestnancov znížiť a deväť percent firiem plánuje počet zamestnancov zvyšovať. Negatívny index trhu práce vykázali aj firmy s 10 až 49 zamestnancami. V tejto kategórii chce 11 percent firiem stav pracovnej sily znížiť a päť percent spoločností plánuje počet zamestnancov zvýšiť. Podniky s menej ako 10 zamestnancami vykázali osem percent firiem s plánovaným nárastom počtu zamestnancov a štyri percentá spoločností, ktoré avizujú prepúšťanie zamestnancov.

Prepúšťať sa bude najmä na strednom Slovensku

Zamestnávatelia sú pri výhľade na štvrtý kvartál tohto roka pesimistickí v dvoch regiónoch na Slovensku. V miere pesimizmu vedie stredné Slovensko, kde je o päť percentuálnych bodov viac zamestnávateľov, ktorí chcú prepúšťať zamestnancov, v porovnaní s tými, ktorí plánujú ich prijímanie.

Na západnom Slovensku je percento subjektov s očakávaným prepúšťaním zamestnancov o jeden percentuálny bod vyššie ako percento zamestnávateľov plánujúcich naberať nových zamestnancov. V Bratislave prevláda optimizmus, keď tu plánuje zvyšovať stav zamestnancov o šesť percentuálnych bodov viac zamestnávateľov, ako chce počet zamestnancov znižovať. Na východnom Slovensku je percento zamestnávateľov s očakávaným prepúšťaním zamestnancov rovnaké ako percento zamestnávateľov, ktorí avizujú nábor nových pracovných síl.

Prieskum „Manpower Index trhu práce” sa vykonáva každý štvrťrok za účelom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku. Na štvrtý kvartál tohto roka bola oslovená reprezentatívna vzorka 558 zamestnávateľov na Slovensku s rovnakou otázkou: „Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca decembra 2020 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?“

Spoločnosť Manpower Group poskytuje služby a riešenia, ktoré pokrývajú životný cyklus zamestnanca. Na Slovensku sa Manpower každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu viac ako 2 tisíc pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal, a ktorí pracujú u jeho klientov.

Zdroj: SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech