Počuli ste už o integrovane pestovanej zelenine?

  • Integrovaná produkcia používa postupy trvalo udržateľného poľnohospodárstva
  • Takáto zelenina je pod neustálym dohľadom, na cene to ale nepocítiš
  • Kaufland sa dlhodobo zameriava na podporu slovenských pestovateľov
  • Integrovaná produkcia používa postupy trvalo udržateľného poľnohospodárstva
  • Takáto zelenina je pod neustálym dohľadom, na cene to ale nepocítiš
  • Kaufland sa dlhodobo zameriava na podporu slovenských pestovateľov

Ak nie, nie ste sami, hoci tento pojem je známy už niekoľko desiatok rokov. Ide o spôsob pestovania zeleniny, ktorý je zlatou strednou cestou medzi klasickým konvenčným pestovaním zeleniny, a tým ekologickým, ktorého výsledkom je zelenina v bio kvalite.

Klasický spôsob pestovania zeleniny sa zameriava na produkciu, teda na výsledok a množstvá. Ekologické pestovanie sa sústreďuje na proces pestovania a kvantitu produkcie nie je možné ovplyvniť. Zlatou strednou cestou je integrované pestovanie, ktoré používa ekologicky bezpečnejšie postupy, a zároveň je jeho cieľom dosiahnuť stabilnú produkciu. Znižuje chemické zásahy a preferuje biologické a mechanické postupy. Používa metódy overené časom a našimi predkami ako vedenie záznamov o počasí, či dodržiavanie osevného postupu, ktorého základom je rotácia plodín s cieľom zabrániť narastajúcemu výskytu chorôb a škodcov. „Integrovaná produkcia používa postupy trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Pesticídy sa nepoužívajú preventívne, ale až ako posledná možnosť. Pestovaná zelenina je pod zvýšeným dohľadom a vzorky pôdy sú pravidelne kontrolované na živiny a ťažké kovy,“ vysvetľuje Jozef Šumichrast, riaditeľ Združenia zeleninárov a zemiakarov Slovenska.

Až 85 % zeleniny sa predáva v obchodných reťazcoch. Sú si toho vedomí aj v Kauflande. „Dlhodobo sa zameriavame na podporu slovenských pestovateľov. Integrované pestovanie zeleniny so sebou prináša aj zodpovedný prístup voči životnému prostrediu, čo je pre nás ďalšia dôležitá oblasť, v ktorej sa angažujeme. Zároveň je v tomto systéme zabezpečený princíp dohľadateľnosti, čo znamená, že ak by došlo k nejakej kontaminácií zeleniny, sme schopní cez pestovateľa nájsť a identifikovať príčinu. Integrovane pestovaná zelenina je pod neustálym dohľadom a pritom cenovo na úrovni bežne pestovanej,“ hovorí o výhodách takéhoto typu zeleniny Richard Bendík, riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland.

Jedným z dodávateľov Kauflandu, ktorý pestuje zeleninu týmto spôsobom je firma Zeleninárska s. r. o. so sídlom v Kráľovej pri Senci. Podľa slov Ing. Jozefa Zrubana, jej obchodného riaditeľa, si tento prístup vyžaduje odborne kvalifikovaný personál a zodpovedajúce technické a technologické vybavenie. „Používame najmodernejšiu techniku, ako traktory, sadzače, či kombajny riadené prostredníctvom GPS, čo je obzvlášť dôležité pri šetrnom hnojení. K nevyhnutnej výbave patria aj meteorologické stanice, feromónové a optické lapače na sledovanie výskytu škodcov. Pravidelne odoberáme vzorky pôdy ako aj plodín, ktoré dodávame do Kauflandu (zemiaky, cibuľa, kvasená kapusta) a sledujeme hodnoty rizikových prvkov, napríklad olova, kadmia, ortuti, či arzénu. Vďaka integrovanému pestovaniu plodín sú ich hodnoty dlhodobo hlboko pod hranicou povolených limitov,“ zdôrazňuje J. Zruban.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech