Podľa najnovšej štúdie nie je vylúčené, že žijeme v holografickom vesmíre

  • Z extravagantných rovníc strunových teórií, teórií kvantovej gravitácie a termodynamiky čiernych dier vyplýva celko bláznivá predstava. Zdá sa, že celý vesmír by mohol byť vlastne len hologram.
holograf
  • Z extravagantných rovníc strunových teórií, teórií kvantovej gravitácie a termodynamiky čiernych dier vyplýva celko bláznivá predstava. Zdá sa, že celý vesmír by mohol byť vlastne len hologram.

Objem by bol v takomto prípade len ilúzia a vesmír by bol vytvorený premietaním dvojrozmernej informačnej štruktúry. Je to vlastne podobné, ako keby sme celý život sledovali 3D film v globálnom multikine. Vnímali by sme 3D obraz, ktorý ale pritom vzniká na plochom 2D plátne. Ak tomu tak skutočne je, tak žijeme v holograme, ktorý je naozaj presvedčivo reálny.

Teória holografického vesmíru pochádza z 90. rokov a je vskutku príjemne psychadelická. Dobre sa polarizuje a ak by fungovala ako popis nášho vesmíru, tak by mimo iného riešila aj paradox čiernych dier. Prevratná teória si ale žiada razantné dôkazy a v tomto smere to s holografickým vesmírom nevyzerá príliš dobre.

Situáciu by teraz mohla zlepšiť nová štúdia medzinárodného vedeckého tímu. Viedol ho Kostas Skenderis z Univerzity Southamptonu. Bádatelia sú presvedčení, že sa im podarilo vystopovať prvý dôkaz spojený s reálnym pozorovaním, podľa ktorého by náš vesmír mohol byť ohromným hologramom.

zdroj fotografie:phys.org

Keď skúmali nepravidelnosti v štruktúre reliktového mikrovlnného žiarenia, tak sa ukázalo, že je možné nimi vysvetliť holografický vesmír v podstate rovnako dobre ako konvenčným kosmologickým modelom. Reliktové mikrovlnné žiarenie vzniklo vo veľmi mladom vesmíre a dodnes prestupuje celým vesmírom. Môže si to ostatne skúsiť každý, kto má má doma televíziu. Reliktové žiarenie sa totiž prejavuje  v zrnení nenaladených televíznych kanálov.

V posledných desaťročiach došlo k značnému pokroku technológií s ktorými môžete reliktové žiarenie pozorovať. Vedci vďaka tomu získali mnoho dát, s ktorými môžu robiť veľké veci. Skenderis a jeho tím na dátach z pozorovania reliktového žiarenia testovali holografické modely veľmi ranného vesmíru. Tie sú založené na takzvanej renormalizovatelnej kvantovej teórií poľa. A tieto holografické modely obstáli zrovnatelne so štandardným kozmologickým modelom lambda CDM a slušne sedia na pozorované dáta.

Skanderis neskrýva nadšenie. Holografická kosmológia je podľa neho krokom vpred v našich úvahách o vzniku a štruktúre vesmíru. Dnešná fyzika neustále naráža na to,že Einsteinova obecná relativita obstojne vysvetlí všetko v makrosvete. Avšak na kvantovej úrovni je to už omnoho slabšie. Vedci sa takmer heroicky snažia obecnú relativitu zjednotiť s kvantovou mechanikou. Niektorí veria tomu, že je to práve holografický vesmír, v ktorom by k tomu mohlo dôjsť. Skanderis s jeho tímom dúfajú, že k tomu svojím výskumom prispeli aj keď je pred nimi ešte dlhá cesta. Chcel by si žiť v holograme?

 

zdroj:iflscience.com zdroj titulnej fotografie:phoenixisrisen.co.uk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech