Podľa najnovšej štúdie trpí až 83% z nás duševnou poruchou

  • Duševné choroby sú na verejnosti stále viacmenej tabu a príliš sa o nich nehovorí. Väčšina z nás si myslí, že klinická úzkosť či depresia nepredstavujú nič závažné a je jednoduché ich prekonať. Depresiou však trpí až 350 miliónov ľudí po celom svete, a až 800 000 z nich každoročne v dôsledku jej neliečenia spácha samovraždu.
pexels-photo-205817
static.pexels.com
  • Duševné choroby sú na verejnosti stále viacmenej tabu a príliš sa o nich nehovorí. Väčšina z nás si myslí, že klinická úzkosť či depresia nepredstavujú nič závažné a je jednoduché ich prekonať. Depresiou však trpí až 350 miliónov ľudí po celom svete, a až 800 000 z nich každoročne v dôsledku jej neliečenia spácha samovraždu.

Nová štúdia z Duke University, ktorá bola uverejnená v magazíne Abnormal Psychology, poukazuje na  to, že v dnešnej dobe nie je nič nezvyčajné trpieť duševnú poruchu – to platí obzvlášť pre ľudí v strednom veku. Z 988 účastníkov tejto štúdie vo veku 11 až 37 rokov iba 171 nikdy neprekonalo žiadne úzkosti či depresie.

Z „menej šťastných“ 83 percent účastníkov štúdie asi polovica počas svojho života na vlastnej koži zažila aspoň jednu prechodnú duševnú chorobou alebo s ňou súvisiaci stav. Zvyšných 17 percent z nich už trpelo chronickými duševnými poruchami, akými sú napríklad dlhodobé depresie alebo bipolárna porucha.

zdroj: static.oprah.com

Možno si myslíš, že u ľudí, ktorí vyrastajú v bohatej rodine, sú fyzicky zdraví a disponujú nadpriemernou inteligenciou, budú takéto duševné poruchy iba málo pravdepodobné. Opak je však pravdou, pretože štúdia ukázala, že predovšetkým tí, ktorí iba zriedka vyjadrovali negatívne emócie, mali bohatý spoločenský život a preukazovali dobrú mieru sebaovládania, boli duševnými poruchami najviac postihnutí. Štúdia taktiež odhalila, že ženy, ktoré užívajú antikoncepčné tabletky, majú až o 23 percent väčšiu pravdepodobnosť výskytu duševnej poruchy.

zdroj: static.pexels.com

Duševné zdravie pozorovaných jedincov sa hodnotilo osemkrát v priebehu viacerých rokov. Medzi účastníkmi štúdie však boli iba ľudia pochádzajúcich z jediného miesta, ktorým je Dunedin na Novom Zélande. Výsledky tejto štúdie preto môžu byť skresľujúce a viažuce sa iba k tomuto konkrétnemu miestu. Avšak viacero štúdií z rôznych častí sveta taktiež dospelo k podobnému výsledku.

Vedci sa stále snažia zistiť, či je depresia iba genetická porucha alebo k nej dochádza pod vplyvom určitých, či už vonkajších, psychologických alebo neurologických podnetov. Prípadne môže ísť o kombináciu všetkých vyššie uvedených faktorov.

Na základe výsledkov tejto štúdie je tiež veľmi pravdepodobné, že duševnou poruchou trpíš aj ty alebo niekto z tvojho okolia. Práve preto by sme sme pred duševnými chorobami nemali zatvárať oči, a mali by sme sa ľuďom, ktorí nimi trpia, snažiť porozumieť a pomôcť.

zdroj článku: iflscience.com 

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech