Podporme slovenský internet, sme v tom spolu

  • Najväčšie digitálne združenie na slovenskom internetovom trhu, ktoré aktuálne spája 43 členov z radov médií, mediálnych agentúr, technologických spoločností a zadávateľov reklamy prichádza s iniciatívou na podporu slovenských digitálnych médií
Podporme-slovensky-internet-768x402
IAB, IAB
  • Najväčšie digitálne združenie na slovenskom internetovom trhu, ktoré aktuálne spája 43 členov z radov médií, mediálnych agentúr, technologických spoločností a zadávateľov reklamy prichádza s iniciatívou na podporu slovenských digitálnych médií

Združenie IAB Slovakia si uvedomuje, že aktuálna situácia ovplyvnená následkami reštrikcií zavádzaných v súvislosti s COVID-19 zťažuje fungovanie prevádzkovateľov slovenských online médií, ktorých činnosť je dlhodobo a stále vo významnej miere naviazaná na príjmy z inzercie zadávateľov.

Sme si vedomí, že všetci máme obavy z neistoty a nejasnej blízkej budúcnosti. Rozumieme, že všetky subjekty reklamného trhu budú nútené pristúpiť k eliminácii nákladov, aby zachovali zdravie spoločností. Avšak skúsme premýšľať pri našich krokoch o možných následkoch v celom reťazci solidárne a s rozvahou. Marketing, ako aj dobre fungujúci reklamný trh, potrebujeme aj budeme potrebovať.

Ohrozením plnohodnotného fungovania, či v najhoršom možnom prípade existencie slovenských médií, všetci riskujeme, že prídeme o hodnoverné spravodajstvo, informácie a služby, ktoré k dnešnému dňu využíva viac ako 4,6 milióna ľudí mesačne.

Preto združenie IAB Slovakia prehlasuje, že jej členovia vyvinú maximálnu snahu, aby v koordinácii s klientmi (zadávateľmi reklamy) podporili inzerciu na slovenských online médiách s ohľadom na zachovanie efektivity a klientských cieľov.

Zároveň vyzývame zapojiť sa do tejto iniciatívy aj zadávateľov reklamy a podporiť tak slovenské médiá.

 Aktuálna situácia, kedy slovenské online médiá dosahujú vysoký zásah, vytvárajú nadštandardný mediálny priestor a pútajú pozornosť užívateľov, ktorí konzumáciou obsahu trávia nadštandardne dlhý čas, nahráva k realizácii efektívnej komunikácie značiek.

Takýto krok sekundárne podporí aj slovenskú ekonomiku, nakoľko dane z týchto príjmov budú odvedené na Slovensku a nie v iných štátoch, ako je to v prípade nadnárodných digitálnych hráčov. Slovensko to potrebuje.

 IAB Slovakia spoločne s realizátorom výskumu IABmonitor Gemius Slovakia si uvedomujú neľahkú situáciu svojich členov ako i obchodných partnerov a prichádzajú s pomocou, ktorá bude predstavovať výrazné zľavy za meranie a dáta pre členské ako i nečlenské subjekty zapojené do IABmonitora počas druhého štvrťroka 2020. Meranie IABmonitor združenie prevádzkuje od roku 2006 s cieľom dodávania auditovaných a transparentných výsledkov o návštevnosti internetových médií. Podporme spolu slovenské médiá

Ďakujeme.

zdroj: IAB

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech