Polícia SR zverejnila nové pravidlá, ktoré platia od dnešného dňa. Toto je ich kompletné znenie

  • Podmienky pre pendlerov, výnimky pre kamionistov ale aj mnoho iných zhrnula Polícia Slovenskej republiky
  • Výnimky platia od 1.mája, teda od dnes
policia SR
Foto: TASR - Milan Kapusta, Unsplash.com - Markus Spiske
  • Podmienky pre pendlerov, výnimky pre kamionistov ale aj mnoho iných zhrnula Polícia Slovenskej republiky
  • Výnimky platia od 1.mája, teda od dnes

Výnimky zhrnula Polícia SR na svojej oficiálnej Facebookovej stránke na základe početných otázok od obyvateľov. Upozorňuje, že nie všetky zaslané spadajú do ich kompetencie, preto nie na všetky dokázali reagovať. Zvyšok prinášame v krátkom prehľade.

Seniori doma, pendleri podľa pravidiel

Všetky nákupy sa odporúčajú seniorom vykonávať v čase od 9.00 do 11.00 hodiny. Ak však situácia neumožňuje využiť tieto, v nevyhnutných prípadoch sa povoľuje robiť nákupy aj mimo vyhradených hodín. Bolo by ideálne, keby starším ľuďom pomáhali so zásobovaním potravinami susedia, príbuzní čo priatelia, ktorí nie sú v ohrozenej skupine obyvateľov. 

Dnes je sviatok, obchody aj lekárne sú zatvorené. Výnimky však majú napríklad kamionisti, ktorí sa na cestách môžu okrem dnešného dňa ešte aj v nedeľu, ďalej v piatok 8.mája a 10.mája.

Štátne hranice môžu prekračovať obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí pracujú v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Česku, na Ukrajine a to do vzdialenosti 30km po cestnej komunikácii od hraničného priechodu a naopak. Naďalej platí, že takýto občania sa musia preukázať trojjazyčným potvrdením od zamestnávateľa.

Pendleri v rámci výnimky 30 kilometrov sa nemusia preukazovať výsledkom testu na Covid-19, pričom môžu s nimi prekračovať štátne hranice ich neplnoleté deti,“ informuje Polícia SR a dodáva, že smerom do Maďarska sa dostanú Slováci s platným občianskym preukazom, potvrdením od zamestnávateľa a rezidenčnou kartou.
Pre osobnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely, Milhosť – Tornyosnémeti, Šahy – Parassapuszta, Kráľ – Bánréve, Čunovo-Rajka (diaľnica), Štúrovo – Esztergom, Komárno – Komárom, Šiatorská Bukovinka – Salgótarján Somoskoujfalu (aj pre preších), Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat (aj pre peších)

Zo Slovenska do Rakúska a späť

Tí Slováci, ktorí v Rakúsku pracujú ako zdravotníci v spolkových krajinách Viedeň, Dolné Rakúsko alebo Burgenland vo vzdialenosti viac ako 30 km od otvoreného hraničného priechodu môžu chodiť späť na územie SR, ale len s testom na COVID-19 s negatívnym výsledkom, starým najviac 96 hodín, postačí ti len kópia.
Od 10.apríla zaviedlo Rakúsko kontroly aj na hranici so SR, pričom od 14.apríla je vstup umožnený osobám, ktoré sa preukážu lekárskym potvrdením o zdravotnom stave nie starším ako 4 dni. Ten zahŕňa negatívny test na COVID 19 v nemeckom, anglickom, francúzskom alebo talianskom jazyku.

Uvedená podmienka sa nevzťahuje na občanov Rakúska, osoby s pobytom v Rakúsku, tí musia podpísať prehlásenie, že absolvujú povinnú domácu 14 dňovú karanténu, pendlerov, tranzit cez územie Rakúska.

Pre osobnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Petržalka – Berg, Jarovce – Kittsee (stará cesta), Jarovce -Kittsee (diaľnica)

Česko a Ukrajina 

Slováci pracujúci ako zdravotníci v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom alebo Olomouckom kraji vo vzdialenosti viac ako 30 km od otvoreného hraničného priechodu môžu chodiť späť na územie SR, ale len s testom na COVID-19 s negatívnym výsledkom, starým najviac 96 hodín, postačí kópia.
Pre osobnú dopravu sú otvorené hraničné priechody: Svrčinovec – Mosty u Jablunkova, Makov – Bílá-Bumbálka, Lysá pod Makytou – Střelná, Horné Srnie – Brumov – Bylnice, Drietoma – Starý Hrozenkov, Moravské Lieskové – Strání, Vrbovce – Velká nad Veličkou, Skalica – Sudoměřice (nová cesta), Holíč – Hodonín, Brodské Břeclav

Na Ukrajinu sa dostanú len jej občania. Krajina totiž  zatvorila hraničný priechod Veľké Slemence – Mali Slemenci, vstup pre chodcov je obmedzený aj na Ubľa – Malyi Berezni. 

Nezodpovedných ľudí môžeš nahlasovať

Každá osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ktorá vstúpi na územie SR po 20. apríli 07:00 hod. bude podľa nariadení vlády, krízového štábu a polície SR automaticky premiestnená do štátneho zariadenia, kde bude čakať niekoľko dní na výsledok testu. V prípade, ak bude negatívny, osoba sa bude môcť premiestniť do domácej karantény, do ktorej sa automaticky dostanú osoby žijúcej s ňou v spoločnej domácnosti. Celková dĺžka domácej karantény bude „14 mínus počet dní strávených v štátnej karanténe“.

Toto nariadenie sa netýka osôb s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, tehotné ženy; osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity; osoby s osobitnými výživovými potrebami; osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev; osoby s metabolickými poruchami; osoby s epilepsiou; osoby s mentálnou poruchou; osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch; zdravotne ťažko postihnuté osoby a osoby nad 75 rokov.

Tieto osoby sa okrem osôb nad 75 rokov musia pri vstupe na územie SR preukázať originál a kópiu od lekára s jeho podpisom a pečiatkou, ktorý bude dokazovať ich zdravotný stav spadajúci pod uvedené výnimky.

Výnimka sa vzťahuje na blízke a sprevádzajúce osoby, ktoré budú sprevádzať uvedené osoby vyššie.

⚠️ Všetky uvedené osoby, teda osoby s výnimkou, blízke osoby a sprevádzajúci sa musia na hraničnom priechode preukázať originálom a kópiou s negatívnym výsledkom testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 96 hodín. Povinnosť testu sa nevzťahuje na osoby mladšie ako 3 roky.

Výnimky zo štátnej karantény

Uvedené opatrenia sa nevzťahujú na vodičov nákladnej dopravy (vstupujú na územie SR v kamióne pracovne), posádky lodí a lietadiel, vodičov a posádku autobusov s repatriantmi, určených zamestnancov železníc, zamestnancov pohrebných služieb z určenej situácie.

Nevzťahujú sa ani na pendlerov , tí majú osobitné podmienky, určené vyššie.

Výnimka zo štátnej karantény platí aj pre rodičov detí, ktoré majú súdom upravený styk. Tí musia mať so sebou rozsudok a dopredu informovať Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a nemusia mať vykonaný test na Covid-19). Rovnako sa nevzťahujú na vodičov kamiónov vracajúcich sa domov alebo idúcimi do práce do zahraničia, tu je nutné potvrdenie a následná domáca izolácia.

Neplatí ani pre osoby alebo ich zákonných zástupcov, ktorí idú do Česka, Maďarska, Poľska alebo Rakúska za účelom zápisu alebo štúdia na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole (maximálny pobyt v zahraničí do 24 hodín, alebo ak to bude viac, tak musia sa po návrate do SR podrobiť testu na Covid-19 do päť dní od návratu); osoby s jednou osobou ako doprovodu idúcou na územie SR s cieľom zápisu na štúdium, vykonania skúšky alebo vypratania internátu/bytu (musí mať potvrdenie zo školy a negatívny výsledok testu na Covid-19 nie starší ako 96 hodín)

Porušovateľov karantény nahlasujte na čísla 158 alebo 159. Policajný zbor riešil už viac ako 300 prípadov porušenia karantény. Pre fyzické osoby je sankcia vo výške 1659 eur, pre právnické osoby a ich porušenie nariadení to je 20 000 eur.

Zdroj: policiaSR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech