Prečo chcú študenti zo zahraničia prísť študovať medicínu na Slovensko?

  • Na Slovensku máme špičkový simulátor novorodenca, ktorý pomáha študentom a aj doktorom pripraviť sa na svoju dôležitú úlohu
  • V rozhovore nám Doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD., ktorá pracuje ako prednostka Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny LF UK a DFNsP prezradila, aký mimoriadne dôležitý pre študentov tento simulátor je
  • Okrem otázky moderných technológií sme sa dotkli aj témy stavu nášho zdravotníctva a odlivu mozgov do zahraničia
Kópia súboru MILI3299
Linda Lalinská
  • Na Slovensku máme špičkový simulátor novorodenca, ktorý pomáha študentom a aj doktorom pripraviť sa na svoju dôležitú úlohu
  • V rozhovore nám Doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD., ktorá pracuje ako prednostka Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny LF UK a DFNsP prezradila, aký mimoriadne dôležitý pre študentov tento simulátor je
  • Okrem otázky moderných technológií sme sa dotkli aj témy stavu nášho zdravotníctva a odlivu mozgov do zahraničia

Pani profesorka, aký je podľa vás aktuálny stav nášho zdravotníctva? Ako sme na tom?

Je to veľmi ťažká otázka. Jednoznačne môžem povedať, že úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti je na Slovensku porovnateľná so svetom. Sme schopní vykonávať vysokošpecializované výkony. Najlepšie to dokumentuje skutočnosť, že vznikajú nové pododbory, ktoré sa úzko špecializujú na určitý problém. Na druhej strane však vieme, že sa výrazne zmenila organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to najmä z hľadiska dostupnosti pre pacienta.

Venujete sa veľmi atraktívnemu a zároveň zložitému odboru neonatológie (starostlivosť o novorodencov nedonosených, donosených a novorodencov s vrodenými vývojovými chybami). Koľko detí sa ročne u nás rodí predčasne?

Zdá sa, že na Slovensku nastáva pozitívny trend nárastu počtu narodených detí. V roku 2013 bolo zo všetkých narodených detí u nás 7,74 % predčasne narodených, v roku 2018 to bolo už len 7,61 %. 

zdroj: Linda Lalinská

Ako im u dokážete na vašej klinike pomôcť?

Zabezpečenie chodu kliniky si vyžaduje nielen dostatočný počet lekárov, ale aj sestričiek, sanitárov, asistentov a pomocného personálu. Ak niekto chýba, je to ako keby vám chýbal jeden kúsok skladačky puzzle. A zároveň technologické zabezpečenie uľahčuje prácu s pacientom. Dosahuje vysokú úroveň a čím ďalej, tým viac sa prispôsobuje novorodencovi a jeho špecifikám.

Najlepšie to vidieť na technickom zhotovení inkubátorov a schopnostiach ventilátorov. Naša klinika má od roku 2018 k dispozícii vlastnú operačnú sálu. Jej výnimočné postavenie spočíva v priamom prepojení s Jednotkou intenzívnej starostlivosti. Na riešenie komplexných problémov je nevyhnutná multidisciplinárna spolupráca. Podmienky na ňu vytvára náš Národný ústav detských chorôb, kde pod jednou strechou dokážeme spoločnými silami zvládnuť komplikované prípady.

Vaša klinika disponuje ako jediná na Slovensku aj veľmi špecifickými simulátormi novorodencov. Aké sú to a na čo slúžia?

Je to LEA, simulátor na kardiopulmonálnu resuscitáciu, model hlavičky novorodenca na nácvik intubácie a modely hornej a dolnej končatiny na nácvik zabezpečenia periférneho cievneho vstupu a aj simulátor EMA, pripravený na výučbu starostlivosti o kritického novorodenca. So simulátormi pracujú nielen naši študenti, ale aj všetci moji kolegovia. Momentálne na našom pracovisku pracuje veľmi veľa mladých lekárov. Tí si potrebujú upevniť všetky praktické zručnosti.

zdroj: Linda Lalinská

Zakúpiť takúto pomôcku nie je finančne jednoduché. Ako to riešite?

Považujem za svoju povinnosť poďakovať sa osobám, ktoré podporili realizáciu našich snov a predstáv pri vytváraní Neonatologického centra simulácií NKIM LFUK a NÚDCH. V súčasnej dobe to nie je samozrejmosťou. Bola to Nadácia Tatra banky, ktorá nám pomohla v rámci grantového programu Kvalita vzdelávania.

Pomáhajú vám napríklad aj príspevky ako 2% z daní?

Samozrejme. Sme vďační každej podpore, pretože s podporou všetkých ľudí dobrého srdca sa neustále posúvame dopredu. To znamená, že môžeme napríklad doplniť naše technické vybavenie o najmodernejšie prístroje.

Simulátory Filipa, Emu aj Leu už máte. Je ale ďalšie vybavenie, ktoré chcete a potrebujete?

Mojou najväčšou túžbou je získať ten najmodernejší simulátor, ktorý je skutočne reálnym simulátorom novorodenca a dajú sa naň napojiť všetky nemocničné prístroje, ako ich poznáme. Slúži tak na zabezpečenie všetkých možných úkonov a výkonov, ale je mimoriadne finančne náročné ho získať. Odhadovaná cena je približne 60 000 eur a je to model s názvom Super Tory S2220.

zdroj: Linda Lalinská

Aký je záujem študentov o túto oblasť medicíny?

V ostatných troch rokoch našu kliniku posilnilo veľa mladých lekárov plných entuziazmu. Verím, že to bolo aj mojou zásluhou, keďže išlo o absolventov našej lekárskej fakulty. Ak by som ich nepresvedčila, že práca s novorodencami je najkrajšia, tak by k nám nenastúpili.

Aká je podľa vás mladá generácie slovenských medikov z pohľadu profesora? Ako sa s nimi pracuje, aké je ich nadšenie? 

Práca s mladými ľuďmi je úžasná, ale je náročná. Náročná na energiu, vedomosti a inovácie. Mladí ľudia majú k dispozícii veľké množstvo informácií. Nevedia však s nimi pracovať, pretože tých vedomostí je veľmi veľa. Interaktivita a názorné práca na simulátoroch sú toho dôkazom. „Usmerňovaný“ dialóg vyžaduje pripravenosť a najmä vôľu odovzdať mladým ľudom to, čo viete. Iba tak môžu byť lepší ako ste vy.

Máte na fakulte aj študentov zo zahraničia?

Ročne ich na našu fakultu prichádza viac ako stovka. Spektrum zahraničných študentov sa však na Slovensku mení. Najviac sme ich doposiaľ mali z Grécka, postupne sme sa rozšírili na oblasť celého sveta. Ten istý študijný program, ktorý máme pre slovenských študentov, máme aj pre tých zahraničných, ktorí študujú v angličtine.

zdroj: Linda Lalinská

Prečo si vyberajú Slovensko? Je aj takéto špičkové vybavenie dôvodom, prečo sem chodia zahraniční študenti?

Určite áno. Najprv si zistia informácie o každej fakulte a o študijnom odbore a neskôr majú možnosť slobodného výberu. Veľmi však záleží aj na tom, s akými školami má tá ich domovská podpísanú bilaterálnu zmluvu.

A čo neslávny odliv mozgov zo Slovenska? Teda opačná situácia. Pociťuje ho aj vaša fakulta?

Ak sa lekár v zahraničí uchytí, čo je vo väčšine prípadov, tak sme hrdí na to, že bol absolvent dobre pripravený. Na druhej strane nás však mrzí, že nezostáva pracovať na Slovensku. Aj mladí lekári využívajú možnosť získať rôzne štipendiá resp. granty, ktoré im umožnia stráviť presne definovaný čas v zahraničí. Pracovať v kolektíve, ktorý tvoria mladí lekári z viacerých krajín, je určite veľmi zaujímavé.

Mali ste aj vy sama možnosť zažiť na vlastnej koži vplyv pobytu v zahraničí?

Áno, aj ja osobne som mala takú možnosť. Dva roky som strávila v AKH vo Viedni, na pracovisku profesorky Wimmerovej, celosvetovo uznávanej detskej kardiologičky a mala som možnosť spolupracovať aj s profesorom Simbrunerom, celosvetovo uznávaným neonatológom. Po návrate na Slovensko som všetky svoje získané vedomosti využila a aplikovala vo svoje práci.

zdroj: Linda Lalinská

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech