Profesia.sk prináša svoj vlastný startup

  • Spoločnosť Profesia.sk už dlhšiu dobu nepôsobí len ako portál pre sprostredkovanie práce.
image_1403038647.jpeg
  • Spoločnosť Profesia.sk už dlhšiu dobu nepôsobí len ako portál pre sprostredkovanie práce.

Okrem tejto základnej funkcie zastrešuje niekoľko ďalších projektov týkajúcich sa pracovnej oblasti od platových prieskumov cez katalógy pozícií, organizovanie odborných konferencií zameraných na trh práce až po založenie inkubátoru  We Know How. A práve o ňom sme dnes chceli…

 We Know How by Profesia, je progresívny softvérový inkubátor online nástrojov pre dobrý online biznis. Zaoberá sa spôsobom, ako riešiť úlohy pružnejšie, uľahčiť firemnú komunikáciu a inovovať vnútorné procesy. Začal vyvíjať podporné nástroje pre firmy aj jednotlivcov s cieľom pomôcť im pri plánovaní a analýzach.

 V súčasnosti zastrešuje dva samostatné projekty, určené pre firmy s viac ako 3 zamestnancami: TaskHitter – nástroj na projektové riadenie a KPI Watchdog – reportingovú aplikáciu na monitorovanie výkonnosti.

TaskHitter

 Je online nástroj na správu úloh využívaný aj samými zamestnancami Profesie. Po prihlásení uvidíte presný zoznam vám pridelených úloh. Okrem toho máte prehľad o všetkých úlohách riešených vo firme a fáze ich dokončenia. To vám umožní mať prehľad o tom, kto na akej úlohe pracuje, koľko tomu venuje času a kedy budú úlohy dokončené. Medzi jednotlivými úlohami je možné vyhľadávať a filtrovať tak, aby ste mali prehľad právo o tom, čo práve potrebujete.

 Na základe týchto informácií budete vedieť napr. komu môžete zadať ďalšiu úlohu podľa toho, kto bude mať na ňu čas a koľko úloh ho ešte čaká. Systém tiež ponúka pohľad do histórie úloh. Zaznamenáva kto na úlohe pracoval, koľko času strávil jej riešením a tiež históriu komentárov k úlohe.

 Systém pracuje za pomoci Kanban kartičiek, ktoré zabezpečujú prehľadnosť vďaka vizualizácii. Podstatou je, že človek vidí jedným pohľadom, ktoré úlohy sú rozpracované, v akej fáze, kto ich má pridelené a pod.. To umožňuje stabilizáciu a racionalizáciu procesov a zabezpečuje kontrolu, nad tým čo je hotové a čo treba dopracovať.

KPI Watchdog

 Je inšpirovaný trendom zbierať, získavať a vyhodnocovať online údaje nezávisle na zdroji dát. Túto reportingovú aplikáciu na monitorovanie výkonnosti online biznisu môže používať malá firma, ktorá chce vyhodnocovať vývoj počtu fanúšikov na Facebooku či viacerých kontách, ale aj veľká spoločnosť, keď chce v jednom grafe vidieť trend v počte nových zamestnancov a vývoj zisku firmy.

 Je to nástroj schopný prepájať údaje z rôznych zdrojov v jednom grafe. Umožní konsolidovať kľúčové ukazovatele výkonnosti vášho biznisu z viacerých projektov a z rôznych zdrojov dát. Inteligentný systém varovaní vás automaticky upozorní, keď sa výkonnosť vášho podniku pohne nesprávnym smerom.

 Okrem týchto projektov v Profesii už teraz pracujú na tom, aby ponúkli ďalšie užitočné služby pre uľahčenie práce aj iným firmám.

 

 zdroj: profesia.sk, kpiwatchdog.com, taskhitter.com

 

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá