Projekt Venus chce zmeniť našu kultúru od základov

  • Ambciózny projekt amerického vedca a sociálneho inžiniera Jacquea Fresca si dáva za cieľ spravodlivejšiu, spokojnejšiu spoločnosť, lepšie využitie technológií a udržateľný rozvoj. Môže sa mu to podariť?
The-Venus-Project-Interior-1020x610
thevenusproject.com
  • Ambciózny projekt amerického vedca a sociálneho inžiniera Jacquea Fresca si dáva za cieľ spravodlivejšiu, spokojnejšiu spoločnosť, lepšie využitie technológií a udržateľný rozvoj. Môže sa mu to podariť?

Jaque Fresco bol multidiscplinárny vedec, psychológ a antropológ. Tvrdil, že technologické a vedecké poznatky, ktoré máme k dispozícii, nedostatočne využívame pre svoj rozvoj a prospech.  Celý svoj život zasvätil snahám o udržateľné a hlavne spravodlivé využitie zdrojov naše planéty  za vidinou lepšieho života pre celú spoločnosť.

Utópia?

Projekt Venus je akási alternatívna verzia nášho sveta. Skladá sa z niekoľkých fáz, jednou z nich je vybudovanie veľkého výskumného centra na Floride alebo napríklad výroba a distribúcia dokumentárnych filmov.

zdroj:thevenusproject.com

 

Jednou z najpodstatnejších fazí projektu je takzvané výskumné mestečko, kde by sa mali všetky návrhy a dizajny uviesť do praxe. Jedná sa napríklad o deklaráciu, že všetky svetové zdroje sú spoločným vlastníctvom a dedičstvom všetkých ľudí na planéte či výmena ekonomiky založenej na peniazoch za takú, ktorá je založená na zdrojoch. Ďalšim cieľom Venus projektu je kontrola rastu svetovej populácie pomocou vzdelávania či obnova životného prostredia.

Vrámci experimentálneho mestečka bude vybudovaný aj tématický park, kde sa návštevníci môžu zabávať, ale aj učiť o možnostiach humánneho a eko friendly životného štýlu.

zdroj:thevenusproject.com

Aké sú prognózy?

Projekt sa skladá z mnohých krokov a fáz, ktoré na seba prirodzene nadväzujú a simulujú tak vývoj spoločnosti. Ako sám zakladateľ Jacque Fresco často hovoril, nikto nevie dopredu odhadnúť budúcnosť, preto aj plány projektu sa môžu postupne meniť a vyvíjať. Cieľ však ostáva  jasný a daný: spravodlivá, humánna spoločnosť a udržateľný rozvoj s rešpektom k planéte a životnému prostrediu.

Aj napriek tomu, že Jacque v polovici tohto roka umrel, projekt naďalej pokračuje vďaka jeho kolegom ale najmä množstvu stúpencov a fanúšikov po celom svete.

zdroj:thevenusproject.com

 

Viac o projekte sa môžeš dozvedieť TU.

zdroj: futuism.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech