Prvými programátormi boli ženy. Majú na to jeden dôležitý predpoklad

  • Vypočuj si rozhovor s Ing. Petrom Pištekom, PhD. z Fakulty informatiky a informačných technológií STU
  • Ako sa vyvíja počet uchádzačov a čo pre nich fakulta robí mimo kalsický vzdelávací proces?
  • Na čo najviac dbajú pri výučbe na FIIT-ke?
pištek cover
Startitup
  • Vypočuj si rozhovor s Ing. Petrom Pištekom, PhD. z Fakulty informatiky a informačných technológií STU
  • Ako sa vyvíja počet uchádzačov a čo pre nich fakulta robí mimo kalsický vzdelávací proces?
  • Na čo najviac dbajú pri výučbe na FIIT-ke?

V najnovšom podcaste sme v štúdiu privítali doktora Petra Pišteka, prodekana pre bakalárske štúdium Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity.

Rozprávali sme sa o rastúcom trende uchádzačov o štúdium na FIIT-ke a aj o tom, ako na tento odbor reagujú ženy. Do akých projektov sa študenti môžu na škole zapojiť a ktoré z nich sa podarilo speňažiť? Ako pomáha súkromný sektor štúdentom a čo na Slovensku vysokému školstvu chýba?

To a ešte viac z oblasti IT sa dozvieš v tomto rozhovore.  Príjemné počúvanie.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech