RECam: GoP­ro vznik­la kon­ku­ren­cia od HTC

Techpedia: Harry Gavendová / 25. septembra 2014 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť HTC sa neve­nu­je výhrad­ne len výro­be smart­fó­nov, vide­li sme od nej rôz­ne typy Blu­e­to­oh či NFC prí­slu­šen­stva. Teraz však chys­tá nie­čo cel­kom nové. Roz­hod­la sa, že vstú­pi do oblas­ti akč­ný­ch odol­ný­ch kamier. Máme sa teda tešiť na HTC „acti­on cam“ s náz­vom RECam.

Spoločnosť HTC chystá odolnú akčnú kameru v štýle GoPro. No rozhodne si nepožičia jej dizajn! Má ísť o zariadenie v tvare trubice, respektíve malého valčeka s rozlíšením 16 megapixelov. Nebude chýbať poriadne širokouhlý objektív a kamera sa bude pripájať priamo k vášmu smartfónu, odkiaľ je možné ju ovládať. Podporovať bude obe platformy Android aj iOS a spárovanie prebehne za pomoci Bluetooth či WiFi.

Podľa videa sa dá usúdiť, že kamera je ľahko prenosná, pripevniteľná a dočkáme sa aj príjemného slow-motion videa. Odolať by mala aj vode a zaujímavosťou je jej tvar. Pripomína malý periskop. HTC ju predstaví 8. októbra 2014 v New Yorku na tlačovej konferencii. Nevieme sa dočkať. :)

Zdroj: techpedia

Pridať komentár (0)