Richard Mrava: Mapilary je viac než lokalizačná služba.

  • Mapilary prešiel inkubačným programom vo WAYRA. Čo sa u chalanov zmenilo, čím teraz žijú a aké majú plány sme sa zhovárali s Richardom Mravom.
image_1412806228.jpeg
  • Mapilary prešiel inkubačným programom vo WAYRA. Čo sa u chalanov zmenilo, čím teraz žijú a aké majú plány sme sa zhovárali s Richardom Mravom.

 

Ako sa v Mapilari máte?

Príjemne. Stretávame sa so spoločnosťami, ktoré rozmýšľajú nad premysleným systémom pre distribúciu tovaru na „poslednej míli“. Menšie spoločnosti nemajú kapacitu na vývoj, väčším vývoj trvá dlho, alebo sú limitované internými pravidlami „z hora“. V Mapilary sme vyvinuli  systém, ktorý je v dnešnej dobe potrebný, žiadaný a na trhu chýba.  

Zároveň implementujeme potreby z trhu, čím umožňujeme, aby Mapilary bolo používané viacerými doručovateľských spoločnosťami – či už sa jedná o doručovanie zásielok, jedla alebo iných komodít. Špecializujeme sa práve na poslednú míľu doručenia.

 

Prešli ste inkubačným programom Wayry. V čom vám pomohla?

Wayra nám pomohla predovšetkým v oblasti marketingu, príprave podnikateľského plánu, databázy kontaktov na zaujímavých ľudí a prezentačných zručnosti. Navyše spoznali sme tam množstvo skvelých startupistov. Denne sme dostávali feedback ako od mentorov, tak od kolegov z ostatných startupov. V našom prípade to viedlo k pivotu z b2c na b2b riešenie.

Dôležitou súčasťou bola finančná investícia do spoločnosti. To nám umožnilo pracovať na plný úväzok pre Mapilary a rozšíriť tím o nových, šikovných ľudí. Výrazne sme urýchlili vývoj a zlepšili marketing.

 

Vráťme sa trochu ku začiatkom. Kedy vznikol startup Mapilary? Aký bol motív na jeho založenie, koho to bol nápad?

Na začiatku bol problém, ktorý sme chceli vyriešiť  pre seba. Pri stretnutiach s kamošmi mnoho z nich meškalo a museli sme si všetci navzájom volať. Naša appka mala zobrazovať to, ako sa ľudia blížia k bodu stretnutia. Mali sme dobrý podnikateľský plán. No počas pôsobenia vo WAYRA sme sa rozhodli zmeniť zameranie a vyriešiť náš ďalší problém – večné čakanie na kuriéra, dlhé časové okno, kedy má byť zásielka doručená a telefonické dohadovanie sa o mieste/čase doručenia s  kuriérom. Nakoniec sa ukázalo že doručovacie spoločnosti majú viacero problémov pri doručovaní koncovému zákazníkovi. Množstvo z týchto problémov vyriešilo Mapilary.

Aký spôsob financovania ste využívali na úplnom začiatku a aký využívate teraz? Hľadali ste investorov? Ako ste sa ich snažili zaujať?

Financovanie startupu na Slovensku je zložitejšie ako v západných krajinách. Do Mapilary sme investovali značné množstvo vlastných prostriedkov a času. Vstup WAYRA-y do spoločnosti sme uvítali, pretože v tom čaše sme boli na začiatku a finančná investícia nám umožnila akcelerovať. Momentálne máme produkt na trhu a sme v štádiu uvažovania  o ďalšom investorovi. Investícia by nám umožnila expanziu na trhu. Určite zaujmeme skúseným tímom, ktorý pracuje veľmi agilne, vie vyvinúť a predať kvalitný produkt, ktorý rieši reálny problém.

 

V čom ste iný než obdobné lokalizačné služby?

Mapilary je omnoho viac ako lokalizačná služba. Mapilary znižuje náklady doručovateľskej spoločnosti a zvyšuje komfort a spokojnosť koncového zákazníka. Ponúka efektívny dispečing, značne zjednodušuje a zefektívňuje prácu kuriéra. Adresátovi prináša nový zážitok v doručovaní pri objednávaní tovaru z internetu ako aj pri donáške jedla. On-line nakupovanie rýchlo naberá na popularite – kvalitní doručovatelia s novými technológiami budú preferovaní e-shopmi, koncový zákazník taktiež uprednostní e-shop, ktorý mu dá viac ako len produkt, ktorý si práve kúpil.  

Z pohľadu lokalizácie Mapilary umožňuje zobraziť pozíciu adresáta a kuriéra na mape (ak chcú byt viditeľní), špecifikuje čas doručenia zásielky v minútach, automatizuje komunikáciu medzi dispečerom, kuriérom  a adresátom. Používaním Mapilary narastá počet úspešných doručení na prvý krát, z čoho benefitujú všetci zainteresovaní.

 

Aký je rozdiel medzi Mapilary Courier, Mapilary Dispatcher a úplným automatizovaným systémov?

Mapilary sa skladá z viacerých navzájom nezávislých aplikácii, ktoré komunikujú prostredníctvom API. Týmto umožňuje, aby si doručovateľská spoločnosť vybrala tu časť, o ktorú ma práve záujem. Samozrejme, celý systém je harmonicky vyladený a pri použití ako celok poskytuje komplexný komfort.

Mapilary Dispatcher je webové riešenie pre riadenie pracovníkov v teréne. Umožňuje priraďovanie úloh do časovej osi pracovníka, optimalizovanie trasy, zobrazuje okamžitú polohu pracovníkov a úloh na dynamickej mape. Automatizovaný systém odporúča najhodnejších kuriérov pre danú úlohu, eventuálne priraďuje zásielky bez potreby zásahu človeka. 

Mapilary Courier je mobilná aplikácia, ktorá umožňuje kuriérom efektívne doručovanie zásielok. Automatizuje komunikáciu s adresátmi, čím zvyšuje počet úspešných doručení na prvý pokus a zvyšuje bezpečnosť práce kuriéra. Naviguje a pomáha optimalizovať trasu.

Mapilary Tracker je mobilná aplikácia kde adresát vidí čas doručenia zásielky v minútach. Tracker umožňuje aj ďalšie aktivity, ktoré výrazné zvyšujú komfort zákazníka.

 

Čo vás najviac prekvapilo vo Vašom doterajšom fungovaní?

Na začiatku nám viacero spoločností povedalo, že to je skvelý nápad a že niečo také by si najradšej vyvinuli interne. Od vtedy už prebehol viac ako rok a pol a zatiaľ nevidíme dostatočné dobré riešenie na trhu. To, že sme to dokázali skôr ako spoločnosti s množstvom developerov, ma samozrejme prekvapilo pozitívne. Zainteresovaní vedia, že riešenie doručovania na poslednej míli je komplexná záležitosť a vyžaduje si množstvo čašu a skúsenosti.

 

Ako vidíte budúcnosť Mapilary? Aké máte plány na najbližší rok?

V najbližšom čaše plánujeme penetraciu na trhu v strednej Europe, z dlohodobeho hľadiska rozmýšľame globálne. Expanzia na trhu vyžaduje značné finančné investície co budeme v najbližších mesiacoch riešiť.

Mapilary je služba novej generácie, ktorá nastavuje očakávania v doručovaní vysoko. O niekoľko rokov si už nebudeme vedieť predstaviť  4 hodinové okno pre drucenie zásielky. Budeme považovať za normále vedieť presný čas príchodu kuriéra – mat možnosť lepšieho plánovania vlastného čašu. Keďže doručovanie bude effektivnejsie a pohodlnejšie, budeme si objednávať viac  tovaru cez internet. To umožní rast doručovacím spoločnostiam, čoho súčasťou budeme aj my, Mapilary. 

Ďakujem Richardovi Mravovi za rozhovor.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech