Rok 2014 z pohľa­du Goog­le

Martin Kráľ / 16. decembra 2014 / Tools a produktivita

Neup­ly­nie rok bez tra­gé­die. Goog­le potvr­dil, že z naj­hľa­da­nej­ší­ch výra­zov prvú prieč­ku obsa­dil smut­ný odchod her­ca Robi­na Wil­liam­sa. V tom­to roku sa tiež odo­hra­la olym­piá­da, kto­rá prek­va­pi­vo skon­či­la “až” na desia­tom mies­te.

 

Tak ako každý rok Google urobil prierez vyhľadávaním v skorouplynulom roku 2014 a obalil ho do pekného videa. Podobne ako v prípade YouTube Rewind musím povedať, že minulé ročníky mi pripadali atraktívnejšie - hovorím teraz čisto o forme, nie o obsahu. Tentoraz prierezové video ani nie je spájané s tradičnými slovami duch doby, firma radšej používa označenie rok vo vyhľadávaní.

V roku 2014 sme vykonali niekoľko biliónov vyhľadávaní! Čo o nás tieto vyhľadávania vypovedajú? Google rovno odpovedá na otázku, ktorú sám položil.

 

Zdroj: techworld

Pridať komentár (0)