Room zva­žu­je žalo­vať Rooms od Face­bo­oku

Marek Schwarz / 27. októbra 2014 / Business

Face­bo­ok pred pár dňa­mi spus­til cha­to­va­cie miest­nos­ti, kto­ré nám sil­ne pri­po­me­nu­li deväť­de­sia­te roky. Ako sa zdá, tak v App Sto­re exis­tu­je iná apli­ká­cia a je veľ­mi podob­ná Rooms od Face­bo­oku. Jej vývo­jár teraz tvr­dí, že Zuc­ker­berg im ukra­dol nápad. Za star­šou apli­ká­ci­ou Room sto­jí vývo­jár­ska sku­pi­na nazva­ná Room. 

 

Obi dve appky slúžia k chatovaniu v miestnostiach, ako si to niektorí pamätajú z deväťdesiatych rokov. Spoločnosť Room tvrdí, že nevie, či ku kopírovaniu došlo náhodou alebo zámerne, ale čuduje sa nad tým, ako si Facebook mohol dovoliť vypustiť skoro identický produkt. Či to, možno, nebude nízkou popularitou Room.

Súčasne si nemyslím, že by Room bolo niečo revolučné. Možno by sa s ňou mohli súdiť celé deväťdesiate roky? Naproti tomu sme si všimli, že Rooms od Facebooku silne pripomína Google+ pre Android. Tu by sa už o nejakom kopírovaní hovoriť dalo, pretože vzhľad aplikácií je de facto identický.

Room sa však pravdepodobne brániť bude. Na mňa osobne to pôsobí ako pokus zviditeľniť sa, teraz keď majú vývojári šancu. Uvidíme, ako sa proces bude vyvíjať a či to chalani dotiahnú na súd. Veď Amerika je aj o tom, kto má lepších právnikov.

Autoři Room se možná budou soudit s Facebookem kvůli RoomsAutoři Room se možná budou soudit s Facebookem kvůli Rooms

Zdroj: tc

Pridať komentár (0)