ROZHOVOR: Poistenie na Slovensku prechádza značnými zmenami. Pandémia, digitalizácia, ale aj klimatická hrozba sú jasné výzvy

  • Aj kvôli pandemickej situácii Slováci menia svoj prístup k poisteniu. Uzatvárajú ho vo väčšej miere
  • Ekologická kríza udržateľnosti životného prostredia spolu s novými technológiami tiež prinášajú zmeny v poisťovníctve
titulna_Vladimir Bakes_2021
  • Aj kvôli pandemickej situácii Slováci menia svoj prístup k poisteniu. Uzatvárajú ho vo väčšej miere
  • Ekologická kríza udržateľnosti životného prostredia spolu s novými technológiami tiež prinášajú zmeny v poisťovníctve

Život prináša nečakané situácie, ktoré nemusia byť práve pozitívne. Nešťastná nehoda, zaplavený dom, ale aj prasknuté potrubie a vytopenie suseda – to sú všetko udalosti, ktoré môžu človeku pekne strpčiť jeho zabehnutý život. Preto ľudia zaviedli systém poistenia.

Poisťovníctvo na Slovensku má vyše storočnú tradíciu. Tak, ako aj iné odvetvia, prechádza neustálymi zmenami, poisťovne svojím portfóliom služieb a produktov reagujú na rôzne spoločenské výzvy. Inak to nie je ani v súčasnej pandemickej situácii a kríze životného prostredia, ktoré spolu s novými technológiami určia ďalší vývoj poistenia.

O tom, ako v týchto neľahkých časoch riešia Slováci poistenie a ako im vie dobrá poistka pomôcť, sme sa porozprávali s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom poisťovne Kooperativa, Vladimírom Bakešom.

To, čomu sme ako spoločnosť čelili v roku 2021, jasne ukázalo, že v živote treba počítať s nepredvídateľnými rizikami. Ako to vnímali Slováci z hľadiska riešenia svojich poistiek?

Minulý rok naplno ukázal, kde sú priority našich klientov. Starostlivosť o zdravie a jeho ochrana sa dostali do absolútneho popredia. Pandémia naplno odhalila, ako skutočne zmysluplné dokáže byť životné poistenie. A to nielen v tých najťažších a najsmutnejších situáciách v rodinách, ale aj ako zdroj dostatočnej finančnej rezervy v prípade dlhšej práceneschopnosti či pobytu v nemocnici.

Voľba špecifického poistného krytia mixom jednotlivých rizík sa v konečnom dôsledku prejavuje ako výrazná finančná opora. V lete vystriedali zdravotné riziká škody na majetku, ktoré spôsobilo vyčíňanie prírodných živlov. Aj v tejto súvislosti sa poistenie nehnuteľností a domácností stáva témou, o ktorej sa minulý rok hovorilo opäť o niečo viac.

zdroj: Kooperativa / Voľba špecifického poistného krytia mixom jednotlivých rizík sa v konečnom dôsledku prejavuje ako výrazná finančná opora.

Ako tieto okolnosti zasahovali do vášho biznisu? Ako sa vám ako poisťovni darilo minulý rok?

Sme radi, že sme dokázali udržať svoje postavenie na trhu a rástli sme tak v oblasti životného poistenia, ako aj poistenia domov, bytov, motorových vozidiel aj podnikateľov. Po našom okrúhlom 30. výročí fungovania sa nám minulý rok podarilo dosiahnuť ďalší skvelý míľnik – prekročili sme hranicu 2 miliónov živých poistných zmlúv. To znamená, že sa staráme o viac ako 1,45 mil. zákazníkov.

V posledných rokoch nám počet nových poistných zmlúv rastie v priemere o 40 až 50-tisíc ročne. Pozitívny vplyv na tento rast má aj digitalizácia našich procesov a prenesenie komunikácie a uzatvárania poistných zmlúv s klientmi do online prostredia.

Uzatvárajú si teraz Slováci životné poistenie častejšie, než pred vypuknutím koronakrízy?

Áno, práve v oblasti rizikového životného poistenia evidujeme najvyšší nárast záujmu. Najčastejšie si klienti vyberali produkty s najširším pokrytím poistných rizík, zaregistrovali sme zvýšený záujem o životné poistenie s pripoisteniami na pobyt v nemocnici a následky chorôb. V tejto oblasti zažívame najdynamickejší nárast za uplynulých päť rokov.

Vnímame aj dopady na ekonomiku a životnú úroveň, ľudia si uvedomujú, že poistenie dokáže skutočne zabrániť tomu, aby sa dostali do tzv. sociálnej pasce v čase, keď im kvôli chorobe či strate zamestnania výrazne klesne príjem do rodinného rozpočtu.

Ing. Vladimír Bakeš, PhD.

Stojí na čele poisťovne, ktorá patrí medzi 30 najväčších spoločností na Slovensku a stará sa o takmer 1,5 milióna klientov. Jeho meno sa s poisťovňou Kooperativa spája už viac ako 21 rokov. V roku 2017 sa stal držiteľom Krištáľového krídla v kategórii Hospodárstvo. V tom istom roku získal aj ocenenie Poisťovák roka a Čestné uznanie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Aktuálne pôsobí aj ako prezident Slovenskej asociácie poisťovní. Je členom prezídia Republikovej únie zamestnávateľov a členom dozornej rady Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Zároveň bol vymenovaný do Vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a do Rady študijného programu na Žilinskej univerzite. 

Ste jedna z najväčších poisťovní a vaše dáta môžu veľa napovedať o tom, ako pomáhajú poisťovne na Slovensku ľuďom znášať dôsledky pandémie. Koľko peňazí vás už “stála” táto situácia z hľadiská vyplateného poistného?

Od vypuknutia pandémie až do konca novembra minulého roku sme vyplatili v priamom dôsledku ochorenia Covid-19 na poistnom plnení už takmer 5,5 milióna eur a to v rámci 2 370 poistných udalostí. Hoci ide o neľahké situácie, cítime zadosťučinenie, že sme dokázali priniesť a stále prinášame do mnohých rodín aspoň čiastočne úľavu a finančnú podporu, pre ktorú si klienti životné poistenie uzatvorili.

Vďaka vedeniu Kooperativy máte dlhoročné skúsenosti a prehľad, zároveň ste aj prezident Slovenskej asociácie poisťovní. Čím u nás prešlo poisťovníctvo v ostatnom období a akým najväčším výzvam dnes čelí?

Poistný sektor za posledné roky prešiel celkom turbulentným obdobím. Stačí sa obzrieť len päť rokov dozadu. Došlo k výraznému sprísneniu regulácie a nárastu reportovacích povinností pre poisťovne, pribudlo zvýšenie daňovo-odvodového zaťaženia poisťovní na takmer 50 %. V januári 2019 vstúpil do platnosti zákon o zavedení novej dane z poistenia.

Popri vymedzovaní úloh nášho sektora v reakcii na pandémiu, o čo sa systematicky usilujeme od jej vypuknutia, spočívajú aktuálne výzvy hlavne v digitalizácii a klimatických zmenách a ich vplyve na poistné plnenia. Digitálne uzatváranie poistných zmlúv, orientácia na udržateľnosť, vplyv na zaistné programy a poistné produkty, väčší dopyt po poistení majetku – to sú oblasti, ktorým venujeme obrovskú pozornosť.

zdroj: TASR - Jaroslav Novák / Klimatická kríza a očakávaný nárast poistných udalostí kvôli živelným pohromám je jedným z kľúčových faktorov, ktoré budú ovplyvňovať globálne trendy v poisťovníctve.

Spomínate klimatické zmeny, ktoré budú čím ďalej, tým viac ovplyvňovať nielen život, ale aj svet biznisu. Ako sa pozeráte v tomto ohľade do budúcnosti?

Klimatická kríza a očakávaný nárast poistných udalostí kvôli živelným pohromám je jedným z kľúčových faktorov, ktoré budú ovplyvňovať globálne trendy v poisťovníctve a pre ktoré už začínajú poisťovne aj v našom prostredí prehodnocovať svoje stratégie do budúcnosti. Čo konkrétne prinesú zmeny klímy v oblasti poisťovníctva v dlhodobom horizonte, zatiaľ ešte jasné nie je. Faktom však je, že aj v ich dôsledku sa biznis poisťovníctva už v blízkej budúcnosti zmení celkom zásadne.

Minulé leto sa opäť prejavilo extrémnym počasím. Ako sa to podpísalo pod záujem ľudí chrániť viac svoj majetok?

Čo sa týka našich reálií, pomerne stabilný nárast poistných udalostí v letných mesiacoch, ktoré súvisia najmä so silnými búrkami a následnými záplavami a povodňami, evidujeme už viac ako dekádu. Len za ostatné dva roky spôsobil prevažne tento živel našim klientom škody na majetku vo výške 4,6 milióna eur, ktoré sme im uhradili v rámci ich poistného krytia.

Nárast záujmu klientov je tu evidentný. Pripisujeme to jednoznačne primárne dôsledkom klimatických zmien. Zároveň si ľudia začali vo väčšej miere, aj s narastajúcou cenou nehnuteľností, uvedomovať hodnotu svojho majetku a že je treba ho dostatočne zabezpečiť poistným krytím.

Rôznych živelných udalostí kvôli zmene klímy bude stále pribúdať. Ako sa s tým plánujú poisťovne do budúcnosti vysporiadať? 

Poisťovne budú s plnou zodpovednosťou voči klientom prenastavovať svoje modely poistných produktov. V horizonte najbližších rokov nepredpokladáme nejaké zásadné zmeny, je však možné očakávať postupné uvádzanie modifikácií existujúcich produktov. Pomáhať tu budú aj nové technológie. Už dnes vidíme, ako sa dajú modelovať predpovede počasia. V budúcnosti budú tieto predikcie a modely ešte sofistikovanejšie.

zdroj: TASR / Rôznych živelných udalostí kvôli zmene klímy bude stále pribúdať.

Inovácie, smart riešenia a moderné zariadenia ako senzory či drony budú v budúcnosti poskytovať dáta, dôležité pri nastavovaní parametrických modelov poistenia aj vyhodnocovaní škôd. A to sa nebude týkať len počasia. Už dnes má množstvo zariadení pripojených na internet rozličné senzory na zbieranie dát, ktoré budú čoraz intenzívnejšie vyhodnocované. Dokážu tak poskytnúť detailnejší obraz o realite s cieľom predchádzať škodám na majetku, ale aj zdraví, čo budú v praxi využívať aj poisťovne.

Už ste naznačili, že veľkou výzvou pre poisťovne je aktuálne aj digitalizácia procesov a služieb, teda oblasť, v ktorej Kooperativa patrí medzi lídrov na Slovensku.

Presne tak, popri spomínaných trendoch je práve digitalizácia aktuálne tou hnacou silou, ktorá umožňuje dynamické zmeny v produktoch a službách poisťovní. Čo sa nás týka, príchod pandémie minulý rok veľa vecí v tomto zmysle urýchlil. Inovácie, ktoré sme mali naplánované uvádzať počas celého roka 2020, sme museli stihnúť zrealizovať za pár mesiacov. Toto úsilie však stálo za to.

Vďaka digitalizácii našich procesov uzatvárame už 85 % všetkých poistných zmlúv elektronicky. Rovnako rýchlo si na digitálne služby zvykajú aj naši klienti. Klientský portál eKooperativa, umožňujúci vybaviť všetko bezkontaktne a na diaľku, dnes využíva už viac ako 80-tisíc klientov a na elektronickú komunikáciu s nami prešlo už viac ako 160-tisíc klientov.

S akou víziou sa pozeráte do budúcnosti u vás, v Kooperative?

Sme pripravení aj naďalej sledovať svet okolo nás, trh na ktorom pôsobíme, a brať do úvahy nové riziká, ale aj príležitosti. Našou úlohou ostáva mať v týchto veciach prehľad. Aj naďalej je našou prvoradou prioritou, aby sme pomáhali klientom ľahšie sa vysporiadať s prirodzene prichádzajúcimi zmenami a novými potenciálnymi rizikami. A chceme pri tom využívať v ich prospech tie najmodernejšie dostupné digitálne riešenia a služby.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie