Sam­sung sa roz­lú­čil s Andro­idom!

Šandi / 2. júna 2014 / Tools a produktivita

Sam­sung je tak veľ­ký a význam­ný výrob­ca smartp­ho­nov a smart hodi­niek, že si môže dovo­liť viac expe­ri­men­to­vať a pokoj­ne skú­siť vyša­cho­vať z hry Andro­id. Sam­sung má vo svo­ji­ch ruká­ch novú nádej s náz­vom Tizen. Tizen sa hoci napo­kon čias­toč­ne zakla­dá na Bade. Ani jeden tele­fón s novým ope­rač­ným sys­té­mom na trh zatiaľ nepri­šiel, hoci Sam­sung nie­čo chys­tá.

Ako prvé na rad prichádzajú hodinky. Gear 2 už Samsung Tizen vybavil na výrobnej linke. Prvý model Gear na trh vstúpil ešte s Androidom, čo sa ale mení s novou aktualizáciou. Ak máte záujem, obráťte sa na nástroj Kies a zariadenie aktualizujte na Tizen 2.2. Pamätajte však na to, že existujúce dáta budú z hodiniek nemilosrdne vymazané. Navyše otázne sú aplikácie s podporou Tizen, ktorých je zatiaľ žalostne málo.

Kým vývojári nezaistia podporu pre Tizen, budete mať s niektorými aplikáciami smolu. Navonok sa toho veľa nemení, pretože Samsung zachoval štýl a ovládanie. Softvérové ​​vylepšenia však sľubujú lepšiu optimalizáciu, teda aj výdrž. Pribudlo tiež pár nových funkcií, napr hudobný prehrávač s možnosťou skladovať hudbu v hodinkách, hlasové príkazy pre ovládanie kamery a mnoho ďalších. O ďalšich updatoch vás budeme ako prví informovať.

Zdroj: neowin

Pridať komentár (0)