Škoda pred­sta­vila parádne SUV: Hyb­rid pohá­ňajú až tri motory!

Martin Bohunický / 17. februára 2016 / Business

Auto­mo­bilka z Mla­dej Bole­slavi pred­sta­vila kon­cept nového SUV Visi­onS.

freshnews

Jeho naj­väč­šou deví­zou sú hneď tri motory — jeden spa­ľo­vací, s výko­nom 114 kW, kto­rému pomáha menší elek­tro­mo­tor s výko­nom 40 kW. Zadok poháňa druhý elek­tro­mo­tor s výko­nom 85 kW. Cel­kovo to zna­mená 225 koní, maxi­málku okolo dvoch sto­viek a stovku za 7,4 sekundy.

skoda-visions-concept-2016-nestandard2

Výni­moč­ným čís­lom je aj spot­reba, 1,9 litra na sto kilo­met­rov je ale žiaľ len tráp­nym mar­ke­tin­go­vým ťahom, keďže hyb­ridy môžu mera­nia absol­vo­vať v plne elek­tric­kom režime. V ňom zvládne Škoda na jedno nabi­tie 50km, v kom­bi­ná­cii so spa­ľo­va­cím moto­rom sa dojazd udáva na 1000 kilo­met­rov.

Visi­onS je akýmsi pre­dob­ra­zom séri­ového modelu Kodiaq a pred­sta­vený bude na Ženev­skom auto­sa­lóne začiat­kom marca.

zdroj: autorevue.cz, titulná foto: Škoda

Pridať komentár (0)