Škodlivé stereotypy tlačia deťom ich rodičia. LEGO v novej kampani hádže za hlavu predsudky

  • Spoločnosť LEGO vyrukovala s novou kampaňou, ktorou chce zbúrať rodové predsudky
  • Ukázalo sa, že väčšina rodičov rozdeľuje aktivity na dievčenské a chlapčenské. Chlapcov vedú skôr k športovým záľubám, dievčatá k umeleckým aktivtám
  • Aj LEGO je stále vnímané ako hračka pre chlapcov, spoločnosť sa bude usilovať o to, aby rodičia hračku vnímali ako komplexnú
Facebook/ LEGO, Unsplash/Hello I'm Nik
  • Spoločnosť LEGO vyrukovala s novou kampaňou, ktorou chce zbúrať rodové predsudky
  • Ukázalo sa, že väčšina rodičov rozdeľuje aktivity na dievčenské a chlapčenské. Chlapcov vedú skôr k športovým záľubám, dievčatá k umeleckým aktivtám
  • Aj LEGO je stále vnímané ako hračka pre chlapcov, spoločnosť sa bude usilovať o to, aby rodičia hračku vnímali ako komplexnú

Spoločnosť  LEGO avizuje, že sa bude snažiť o odstránenie rodovej zaujatosti zo svojich hračiek. Takýto cieľ si vytýčili potom, čo z rozsiahleho prieskumu vyplynulo, že hry a aktivity sú stále rozdeľované na mužské a ženské. LEGO teraz vyzýva rodičov, aby „bojovali za inkluzívnu hru“.

LEGO si dalo vypracovať prieskum, do ktorého sa zapojilo 7 000 rodičov a detí vo veku 6 – 14 rokov. Dáta sa zbierali v Číne, Českej republike, Japonsku, Poľsku, Rusku, Spojenom kráľovstve a USA. Ukázalo sa, že rodičia majú v sebe stále zakorenené delenie hračiek podľa pohlavia. 

Rodičia deťom vštepujú myšlienku, že niektoré aktivity sú vhodné len pre jedno pohlavie

Rodičov sa v prieskume napríklad pýtali, v akej profesii si predstavujú svoje dieťa. Vyplynulo z neho, že ako vedcov, športovcov či inžinierov vidia skôr chlapcov. Dievčatá preto aj v útlom veku povzbudzujú skôr ku kognitívnejším a umeleckým aktivitám, chlapcov tlačia do fyzických a digitálnych aktivít.

Rodičia z tejto štúdie majú takmer päťkrát väčšiu pravdepodobnosť, že povzbudia skôr dievčatá ako chlapcov k tancu (81 % vs. 19 %) a obliekaniu (83 % vs. 17 %). Naopak, je takmer štyrikrát väčšia pravdepodobnosť, že k programovým hrám (80 % vs. 20 %) a športu (76 % vs. 24 %) povzbudia skôr chlapcov,“ uvádza LEGO.

Deti v útlom veku však aktivity neposudzujú rovnako ich rodičia. Rozhodne ich radikálne nekategorizujú na mužské a ženské. Dievčatá sú v tom ešte umiernenejšie.

82 % dievčat sa domnieva, že je v poriadku, ak dievčatá hrajú futbal a chlapci cvičia balet, v porovnaní s iba 71 % chlapcov,“ uvádza LEGO.

Aktivity a hračky pre všetkých 

Rodičia v prieskume uviedli, že stavebnicu LEGO považujú za vzorový príklad inkluzívnej hračky. Napriek tomu je stále skôr považovaná za hračku, ktorá je dôležitejšia pri dospievaní chlapcov.

V prieskume 76 % rodičov uviedlo, že by LEGO odporučilo chlapcom a len 24 % rodičov by hru odporučilo dievčatám.

Výhody kreatívnej hry, ako je budovanie dôvery, tvorivosti a komunikačných schopností, pociťujú všetky deti, napriek tomu stále zažívame odveké stereotypy, ktoré označujú činnosti ako vhodné iba pre jedno konkrétne pohlavie. V spoločnosti LEGO Group vieme, že musíme zohrať svoju úlohu pri náprave.

Táto kampaň je jednou z niekoľkých iniciatív, ktoré zavádzame s cieľom zvýšiť informovanosť o tomto probléme a zaistiť, aby hra LEGO bola čo najkomplexnejšia. Všetky deti by mali byť schopné dosiahnuť svoj skutočný tvorivý potenciál,“ prehlásila Julia Goldin, CMO LEGO Group.

Zdroj: lego.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech