Skoro polovica z nás pracuje v inom odbore, než sme vyštudovali. A je to úplne v poriadku

  • Podľa štatistík dnes na jednej pracovnej pozícii neplánuje viac ako 5 rokov stráviť približne 60 % mladých ľudí
  • Až viac ako 47 % Slovákov pracuje v úplne inom odbore, než ten, ktorý vyštudovali
  • Aj preto sú na trhu kariérne poradenské firmy, ktoré tento výber mladým ľuďom uľahčujú
Samsung
  • Podľa štatistík dnes na jednej pracovnej pozícii neplánuje viac ako 5 rokov stráviť približne 60 % mladých ľudí
  • Až viac ako 47 % Slovákov pracuje v úplne inom odbore, než ten, ktorý vyštudovali
  • Aj preto sú na trhu kariérne poradenské firmy, ktoré tento výber mladým ľuďom uľahčujú

To, že dnes už meníme nie len zamestnávateľa, ale aj odbor, v ktorom pracujeme, je omnoho prirodzenejšie, než tomu bolo kedysi.

„Z baníka na dátového analytika, z právničky na programátorku, z inžiniera na reštaurátora nábytku. To sú konkrétne príklady z reálnej praxe, ktorých bude čím ďalej viac pribúdať.  O týchto zmenách na trhu práce hovoria všetky súčasné štatistiky aj na globálnej úrovni,“ uviedla Petra Drahoňovská, kariérna poradkyňa projektu Tvoja šanca.

zdroj: Samsung

Prečo Slováci využívajú služby kariérneho kouča?

Podľa prieskumu agentúry Focus až 79 % z opýtaných mladých ľudí na Slovensku považuje výber zamestnania za jedno z najvýznamnejších rozhodnutí v živote a ako informuje TASR, aj napriek tomu až 47,7 % Slovákov pracuje v úplne inom odbore, než ten ktorý vyštudovali a 40 % respondentov by sa určite rozhodlo pre iný priebeh svojej kariéry, keby mohli svoje rozhodnutie o výbere povolania zopakovať. Aj z tohto dôvodu sa prirodzene vyčlenila na trhu profesia kariérneho poradcu či kouča.

„Títo profesionáli vás vedia podporiť a rozvinúť ako v oblasti profesijného smerovania, v definovaní vašich aktuálnych profesijných hodnôt vzhľadom k vašej osobnosti a súčasnej životnej situácii, ale taktiež vám dokážu poradiť, ako tieto témy správne zakomponovať do životopisu, motivačného listu, pripravia vás na pohovor, dodajú vám informácie o aktuálnych trendoch na pracovnom trhu a ďalšie,“ vysvetlila poradkyňa Drahoňovská.

Tento poradca nemá za úlohu vybrať  pre teba profesiu na mieru, ale naučí ťa vedieť sa správne rozhodovať na základe svojich zručností a istých preferencií.

zdroj: Samsung

Dnes chcú mladí ľudia už niečo iné, než v minulosti naši rodičia a každý z nás je jedinečný. „Pre každého jednotlivca môže byť podstatné niečo iné. Ľudia si však skutočne často vyberajú firmy podľa sympatií, teda podľa toho, čo o firme vedia, ako sa daná firma podľa nich prezentuje, aké hodnoty uznáva. O čo sú hodnoty jedinca a firmy bližšie, podobnejšie o to je vyššia pravdepodobnosť, že sa človek bude v spoločnosti cítiť príjemne a bude schopný podať očakávané výkony,“ hovorí psychologička Barbora Malík.

Zatiaľ čo stredná škola je odrazovým mostíkom, nie je to nič, čo definitívne určí našu profesijnú kariéru a čím ďalej od ukončenia školy sme, tým viac slabne z pohľadu zamestnávateľa význam študovaného odboru. V súčasnosti rastie najmä potreba tzv. self career managementu, kedy je potrebné flexibilne reagovať na zmeny na trhu s prácou a učiť sa novým zručnostiam či celej novej profesii v odbore, ktorý sme doteraz nepoznali. Ruka v ruke často ide aj platové ohodnotenie daných profesií. Preto sa napríklad z čašníkov manažéri, z učiteľov odborníci na marketing, z predavačov obchodní zástupcovia.

 

Učiteľ základnej školy 934 € Marketingový manažér 1 605 €
Čašník 774 € Manažér hotela 1 639 €
Predavač 769 € Obchodný zástupca 1 234 €

 

Keďže je všeobecne známe, že najlepšie sa zmenám prispôsobujeme v nižšom veku, projekt Tvoja šanca sa Samsungu rozhodol zacieliť práve na tých najmladších, ktorých sa pracovné prostredie dotýka, teenagerov. 12 starostlivo vybraných účastníkov z Česka a Slovenska získa v rámci projektu ročnú podporu, vďaka ktorej budú objavovať svoje silné a slabé stránky, konzultovať možnosti budúcej profesie s kariérnym poradcom a inými odborníkmi, ale tiež vzdelávať sa vo vybranom odbore, navštevovať vzdelávacie kurzy, semináre, prednášky, konferencie a tak ďalej. A to všetko doma a aj v zahraničí, spolu s finančnou podporou Samsungu.

Zdroj: TASR, Platy.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech