SKVELÁ SPRÁVA: Slovenskí vedci majú v rukách prelomovú metódu, ktorá rieši zložitý problém ľudstva

  • Vedci zo SAV prichádzajú s jedinečným objavom
  • Uzavreli spoluprácu so španielskou Universidade de Santiago de Compostela
  • Spoločne vyvinuli metódu, ktorá má zmierniť svetelné znečistenie
Bratislava
svetelneznecistenie.sk
  • Vedci zo SAV prichádzajú s jedinečným objavom
  • Uzavreli spoluprácu so španielskou Universidade de Santiago de Compostela
  • Spoločne vyvinuli metódu, ktorá má zmierniť svetelné znečistenie

Svetelný smog sa čím ďalej, tým viac stáva vážnejším problémom ľudstva. Najhoršie na tom je, že si ho do veľkej miery spôsobujeme my sami. Predstavuje chemické znečistenie atmosféry, ktoré je spôsobené nepotrebným svietením. 

Svetelné emisie v širšom kontexte predstavujú celkové množstvo svetla vyprodukovaného pozemnými a umelými zdrojmi. „Vo väčšine prípadov ide o pouličné osvetlenie, svetelné reklamné tabule, osvetlenie športovísk alebo priemyselných celkov, ale aj svetlo z interiérov budov,“ objasnil Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV.

Ničí zvieratá i ľudské organizmy 

Téma svetelného znečistenia sa rozoberala už v 60. rokoch v Spojených štátoch. V Európskej únii sa stala diskutovanou témou až  v 70. rokoch 20. storočia. V tom čase sa začal aj boj o lepšie a kvalitnejšie ovzdušie.

V závere roka 2013 Európska komisia dokonca spustila program Čisté ovzdušie pre Európu, ktorý má dva kľúčové ciele: dosiahnutie súladu s existujúcimi právnymi predpismi do roku 2020 a nové ciele v oblasti kvality ovzdušia na obdobie do roku 2030.

Podľa informácií portálu Euactiv na Slovensku predčasne umiera kvôli znečistenému ovzdušiu viac ako 5 000 osôb ročne. S našimi českými, maďarskými a poľskými susedmi patríme ku krajinám, ktoré majú najviac znečistené ovzdušie v Európskej únii.

„V roku 2015 stálo znečistenie ovzdušia z dôvodu predčasných úmrtí 9,279 miliárd eur, čo predstavovalo takmer 6,5 % HDP krajiny,“ tvrdí OECD.

„Výsledky našich prepočtov sú zarážajúce o to viac o čo ležérnejšie sa doteraz pristupovalo k riešeniu znečistenia ovzdušia v našich mestách, obciach a rozpočtom v celej krajine. Vnímame ako nevyhnutné bez zbytočného odkladu vyčleniť na ochranu ovzdušia adekvátne financie, vyriešiť kompetencie pre samosprávy a podmieniť čerpanie verejných financií vrátane EÚ fondov zeleným verejným obstarávaním. Ďalej zaviesť účinné opatrenia regulácie dopravy a emisií z lokálnych kúrenísk, podporiť bez-emisnú dopravu, ukončiť výnimky zavedenia najlepšie dostupných technológií v priemysle a energetike,“ vyjadril sa v roku 2019 pre Euactiv Daniel Lešinský, predseda oz CEPTA.

Študenti z Kanady predstavili ekologickú novinku. Je ňou vysávač, ktorý likviduje mikroplasty z pláže

Okrem toho, nadbytok svetla ničí biorytmus rastlín a živočíchov. Dokonca navádza k nespavosti, zaťažuje zrak u ľudí, bráni tvorbe hormónu – melatonínu, ktorý chráni telové bundy pred tvorbou nádorov. Spôsobuje kardiovaskulárne ochorenia, astmu, chronickú bronchitídu a tiež môže byť spúšťačom psychických problémov či neurózy. 

Jedinečná spolupráca predstavuje unikát

Tento problém si uvedomujú aj vedci Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorí pred nedávnom v spolupráci so španielskou Universidade de Santiago de Compostela uzatvorili jedinečnú spoluprácu.

Vyvinuli unikátnu metódu, ktorá prispeje k potlačeniu nežiaducich dôsledkov svetelného znečistenia. „Satelitný monitoring môže pomôcť pri rozpoznávaní účinkov častíc z rôznych lokálnych zdrojov na znečistenie, čo umožní navrhnúť cielené opatrenia pre danú lokalitu, vyjadril sa pre TASR Miroslav Kocifaj.

Keďže niektoré satelity dokážu poskytnúť údaje o jase zemského povrchu v noci počas ich preletu ponad sledované územie. Tak tým pádom bude nová metóda fungovať na princípe spracovania satelitných dát. Bude schopná stanoviť vlastnosti aerosólových častíc v lokálnej atmosfére nad vybraným mestom a na základe týchto údajov potom dostatočne presne predpovedať účinky svetelného znečistenia v jeho okolí. „Tak možno identifikovať a odlíšiť aj účinky častíc rôzneho typu,“ doplnil Kocifaj.

Ako príklad použil uhlíkaté častice, ktoré sú produkované v procesoch horenia. Za zmienku stoja silne absorbujúce častice generované priemyselnou činnosťou s rozdielnymi optickými vlastnosťami, ako minerálne častice. Práve preto majú aj iný vplyv na jas nočnej oblohy.

Častice sa odlišujú napríklad aj v tom, že distribuujú svetlo zo zdroja preferovaného do iných smerov a spôsobujú tak niekedy väčšie a inokedy zase menšie presvetlenie nočnej oblohy v okolí mesta.

Najväčší problém je v mestách

Z toho je jasné, že šíreniu svetla do ostatných smerov sa nedá zabrániť z praktického hľadiska. Z toho dôvodu sa svetelná energia posúva smerom nahor, a to buď priamo, napríklad pre nedostatočné tienenie, alebo odrazom od povrchov, od budov, vozidiel či stromov.

„Toto množstvo sa následne nekontrolovateľne šíri do priestoru a po rozptyle v atmosfére sa dostáva späť na zemský povrch, avšak na inom mieste, ako bolo vyžiarené. Takto môže napríklad inštalácia nevhodných svetelných zdrojov v jednej mestskej štvrti spôsobiť presvetlenie oblohy v inej mestskej štvrti, aj keby boli v danej štvrti realizované všetky opatrenia pre zníženie nežiaduceho svetelného znečistenia,“ priblížil.

Väčšie dosahy smogu sú však zaznamenané v blízkosti miest. Príčina je prostá, ide o prirodzené očakávajúce nízke úrovne svetla v prostredí z dôvodu absencie zdrojov. Znečistenie ovzdušia a svetelné emisie z blízkych miest spôsobujú, že obloha je v týchto prírodných zónach neprirodzene jasná.

Bratislava
zdroj: Unsplash/@palqography

Ako v závere upozornil Kocifaj, nevhodný výber alebo regulácia osvetlenia zohrávajú významnú úlohu v pozorovanom rapídnom zhoršovaní ekosystému miest, mestských parkov a okolitej prírody. Negatívny dosah má aj na migrujúce vtáctvo. Pripomenul, že osvetlená plocha Slovenskej republiky v rokoch 2012 až 2016 vzrástla o 14 percent a svetelné emisie v mestách vzrástli o 16 percent.

Zdroje: TASR, euractiv.sk, europarl.europa.eu, hodinazeme.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech