Skvelé správy vedcov: Riziko depresie zníži „budhistický kódex“. Má 5 jednoduchých pravidiel

  • Práve neurotizmus je hlavnou črtou, ktorá predstavuje rizikový faktor – depresiu
  • Dodržiavanie piatich pravidiel tlmí vplyv vnímaného stresu na depresiu
budhistický duchovný vodca Dalajláma
Ilustračná foto, Unsplash/Janupras Unsplash/Christian Erfuts
  • Práve neurotizmus je hlavnou črtou, ktorá predstavuje rizikový faktor – depresiu
  • Dodržiavanie piatich pravidiel tlmí vplyv vnímaného stresu na depresiu

Ako vyplýva z novej štúdie uverejnenej na portáli PLOS ONE, ľudia, ktorí sa držia piatich prikázaní budhizmu, môžu byť odolnejší voči stresu a neprejavujú známky depresie, uviedol portál IFL Science.

Práve budhistický kódex je navrhnutý tak, aby jeho nasledovníkom pomáhal podporovať vnútorný pokoj. Zároveň môže človeku pomôcť sa vyrovnať s problémami, čo prispieva k všeobecným výhodám pre naše duševné zdravie. Práve neurotizmus, ktorý sa prejavuje najmä negatívnymi emóciami, do ktorých patria aj úzkosti či prejavy podráždeného správania, je hlavnou črtou, ktorá predstavuje rizikový faktor, a to depresiu.

Ľudia, ktorí trpia silnou neurózou, majú oveľa intenzívnejšie a častejšie prejavy symptómov, ako tí, ktorí ňou netrpia. Títo ľudia sa taktiež boja situácií, ktoré iní zvládajú bez problémov. Celú realitu vnímajú podstatne negatívnejšie, ako v skutočnosti je.

Päť prikázaní

Medzi päť prikázaní, ktoré budhisti dodržiavajú, patrí zdržanie sa krádeže, sexuálneho zneužívania, vraždy, klamstiev so zlým úmyslom a používanie omamných látok. Pravidlá či prikázania môžu vyzerať zdanlivo jednoducho, no v prípade zdržania sa vraždy majú budhisti na mysli akékoľvek zabitie, teda aj zabitie komára či muchy by sa v tomto prípade mohlo považovať za porušenie kódexu.

Vedci na svoj výskum prijali 644 dospelých Thajčanov, ktorí vyplnili dotazník, v ktorom uviedli škálu stresu, ktorý vnímajú, a taktiež to, či trpia depresiou.

Výsledky štúdie poukazujú na to, že napriek nepriamemu spojeniu medzi neurotizmom a depresiou boli symptómy depresie na základe vnímaného stresu výrazne nižšie u Thajčanov, ktorí pravidlá budhizmu dodržiavajú, ako u tých, ktorí sa nimi až tak neriadia. 

„Dodržiavanie piatich pravidiel dokazuje, že tlmí vplyv vnímaného stresu na depresiu,“ uviedli autori štúdie, ktorí dodali, že „u ľudí s vysokou úrovňou dodržiavania piatich pravidiel je menej pravdepodobné, že sa u nich rozvinú depresívne symptómy“.

„Mechanizmus dodržiavania piatich pravidiel môže byť podobný vyrovnanosti. Mohlo by to byť spojené s nastolením upokojujúceho stavu mysle a života a nadobudnutím väčšieho sebauvedomenia, čo by znížilo pocit stresu, ktorý človek neustále zažíva,“ domnievajú sa vedci, ktorí sa na výskume podieľali.

Ide o súbor správania

Päť prikázaní budhizmu avšak netreba vnímať a považovať len ako náboženskú doktrínu, vďaka ktorej sú budhisti vyrovnanejší než ľudia iného vierovyznania.

O prikázaniach, kódexe môžeme hovoriť v istej rovine ako o súbore správania, ktorý nám dokáže pomôcť v predchádzaní stresových situácií a boji s depresiou.

Prax piatich prikázaní sa tak stáva prijateľnejšou aj pre ľudí – nebudhistov. Veľmi podobne je na tom aj meditácia, ktorá tiež nie je pravidlom len v náboženskej „sfére“.

To však neznamená, že len na základe dodržiavania týchto piatich prikázaní sa dostaneme do „iného stavu mysle“ či predídeme depresiám. Je potrebné pridať aj ďalšie atribúty. Medzi ne môžeme zaradiť aj morálnu cnosť, teda správne názory, pozornosť správnym veciam.

Z výskumu taktiež vyplýva, že osoba, ktorá praktizuje dodržiavanie piatich pravidiel, môže počas tohto obdobia pociťovať zvýšenie úrovne svojej pozitívnej mentálnej sily. Napriek tomu si tieto atribúty a ich plnenie vyžaduje pozornejšie vedecké skúmanie.

Zdroje: IFL Science, PLOS ONE

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá