Sle­duj Reac­tive 2015 naživo

Redakcia / 2. novembra 2015 / Tools a produktivita

V Bra­ti­slave pre­bieha v týchto chví­ľach vývo­jár­ska kon­fe­ren­cia, aká tu ešte nebola. Na Slo­ven­sko prišli vývo­jári z Face­bo­oku, Twit­teru a Netf­lixu. Pode­lia sa o mnohé skú­se­nosti naprí­klad aj s pomerne novým fra­me­wor­kom pre JavaSc­ript — React.js. Sle­duj kon­fe­ren­ciu naživo priamo tu.

Živé vysie­la­nie

Záznam 2. Dňa (Con­fe­rence Day)

Záznam 1. Dňa — Works­hop Day

Pridať komentár (0)