Sle­duj Reac­ti­ve 2015 naži­vo

Redakcia / 2. novembra 2015 / Lifehacking

V Bra­ti­sla­ve pre­bie­ha v tých­to chví­ľa­ch vývo­jár­ska kon­fe­ren­cia, aká tu ešte nebo­la. Na Slo­ven­sko pri­šli vývo­já­ri z Face­bo­oku, Twit­te­ru a Netf­li­xu. Pode­lia sa o mno­hé skú­se­nos­ti naprí­klad aj s pomer­ne novým fra­me­wor­kom pre JavaSc­ript — React.js. Sle­duj kon­fe­ren­ciu naži­vo pria­mo tu.

 

Živé vysielanie

 

 

 

Záznam 2. Dňa (Conference Day)

 

Záznam 1. Dňa - Workshop Day

Pridať komentár (0)