Slováci sa topia v depresiách, rapídne sa zvýšilo užívanie liekov proti úzkosti. Dôvod je jasný

  • Odborníci na základe prieskumov upozorňujú na zhoršujúci sa psychický stav Slovákov, čoho dôkazom sú aj štatistiky lekární
  • Tie vlani vydali viac antidepresív ako v predpandemickom období
depe
TASR/DPA/AP/Christophe Ena
  • Odborníci na základe prieskumov upozorňujú na zhoršujúci sa psychický stav Slovákov, čoho dôkazom sú aj štatistiky lekární
  • Tie vlani vydali viac antidepresív ako v predpandemickom období

Podľa najnovších dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa v minulom roku predpísalo o 31 500 viac psychiatrických liečiv, ako v roku 2019. Boli to najmä lieky používané na krátkodobú liečbu úzkostných porúch a antidepresíva. Problémy sa pritom prejavujú aj u ľudí, ktorí doteraz nemali psychické problémy. 

Prieskumy z iných krajín poukazujú na to, že čím sú ľudia mladší, tým horšie súčasnú pandémiu zvládajú. Podobný jav experti zaznamenali aj na Slovensku. 

Už od začiatku krízy upozorňujú na to, že protipandemické opatrenia – obmedzenie sociálnych kontaktov či zatvorenie ekonomiky, budú mať vážne a dlhodobé dopady na psychické zdravie všetkých obyvateľov. 

Pociťuješ počas pandémie COVID-19 úzkosť či depresie?

„Najväčšiu mieru stresu a depresívneho prežívania či úzkosti zažívajú mladí ľudia, pre ktorých je vývinovo dôležité udržiavať sociálne kontakty so svojimi rovesníkmi a využívať zvládacie stratégie, ktoré sú založené na spoločnom stretávaní sa a rozhovoroch, čo im nie je v danej situácii umožnené,“ hovorí Kamila Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied.

Naopak, starší ľudia majú množstvo rôznych „preventívnych stratégií”, ktoré dokážu v danej situácii využívať. Situáciu sa tak naučili znášať oveľa lepšie. Súčasná pandémia nám podľa expertov priniesla pocit ohrozenia, straty základných istôt a mnohokrát nám zabránila venovať sa viacerým aktivitám, pri ktorých zažívame radosť a uvoľnenie.

Uverejnil používateľ IPčko Streda 31. marca 2021

„Kľúčom k zvyšovaniu psychickej odolnosti v tejto náročnej situácii je psychohygiena. Mnohým pomáha, ak si do denného programu plánovito zaradia čas pre seba, ak pestujú svoju vďačnosť, prípadne si nájdu nové zmysluplné činnosti, ktoré ich vytrhnú z dennej rutiny a poskytnú im pozitívne emócie,“ radí profesor Peter Halama z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied.

Ukazuje sa, že duševné zdravie je téma, ktorá kvôli dopadom pandémie rezonuje ešte viac ako kedykoľvek predtým a je nevyhnutné venovať jej našu pozornosť. 

Vedci zo SAV spoločne s odborníkmi zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa preto rozhodli spojiť sily. Spustili nový informačný program zameraný práve na túto problematiku.

Táto spolupráca má svoju logiku. V Slovenskej akadémii vied je obrovské množstvo odborníkov, ktorí sa nevenujú len medicínskym, ale aj psychologickým témam, tiež problematike hoaxov, konšpiračných teórií a viacerým ďalším výskumným otázkam. 

„Viem si predstaviť, že naša spolupráca prinesie upokojenie nielen pre telo, ale aj pre dušu a dúfam, že kvalifikovanými odpoveďami budeme môcť vrátiť občanov Slovenskej republiky do normálneho života,“ dodal predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

„Chceme vzdelávať ľudí, prinášať im rady a fakty, ktoré im opäť pomôžu nájsť harmóniu v tejto ťažkej dobe a uvedomiť si, že bez zdravej mysle nebudeme mať ani zdravé telo,“ uviedol generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Richard Strapko.

Zdroje: IPčko, VšZP, SAV

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech