Slováci sú z generálneho pardonu v chaose. Zisti, ako si ho „uplatniť“, aby si nemusel platiť penále

  • Ak dlžník nevie, aký má dlh voči poisťovni do dátumu 1. júla 2022, je možné, že uhradí všetko
  • Penále sa uvádzajú až po zaplatení istiny
Ilustračná foto
Ilustračná foto, Unsplash/Robert Anasch, TASR/Dano Veselský, Unsplash/Kelly Sikkema
  • Ak dlžník nevie, aký má dlh voči poisťovni do dátumu 1. júla 2022, je možné, že uhradí všetko
  • Penále sa uvádzajú až po zaplatení istiny

Ako sme ťa už informovali, od 1. februára do 31. augusta 2023 štát spúšťa takzvaný generálny pardon. Platí pre odvádzateľov poistného, ktorí majú dlh voči Sociálnej poisťovni. Generálny pardon týmto osobám poskytne možnosť, aby si vyrovnali svoje záväzky a takto splnili podmienky na odpustenie penále zo sumy, ktorú poisťovni dlžia. 

V skratke to znamená, že Sociálna poisťovňa od 1. februára 2023 nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť penále vôbec zaplatiť, a to tie, ktoré sa viažu na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, avšak nie za akékoľvek obdobie. V tomto prípade ide o obdobie pred 1. júlom 2022, ktoré je splatné do 31. januára 2023.

Bude tak vykonané v prípade, ak dlžník dlžné poistenie a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie zaplatí v plnom rozsahu do 31. augusta 2023.

Ako uviedol portál Aktuality, štát si s najväčšou pravdepodobnosťou od generálneho pardonu sľubuje prílev financií.

Už toľko omieľaný „pardon“ by sa mal dotknúť okolo jedného milióna subjektov, povedal to na tlačovej konferencii dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina). 

Pardon, pardon v praxi je zatiaľ chaos

Redakcia Startitup sa zaujímala, akým spôsobom tento „pardon“ vlastne funguje. Či sa suma poistného a penále uvádza v systéme dlžníkovi dokopy a dotyčný tak zaplatí všetko vrátane penále, ktoré by mu potom malo byť, zrejme, vrátené, alebo sú sumy oddelené a dlžník presne vie, čo momentálne v čase generálneho pardonu zaplatiť má a čo, takpovediac, nemusí.

Hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr pre redakciu uviedol, že verejný Zoznam dlžníkov nie je pre účely generálneho pardonu príliš vierohodným zdrojom na to, aby si dotyčný zistil správnu výšku nedoplatku na poistnom.

„V sume dlhu sa nerozlišujú jednotlivé obdobia či chýbajúce doklady (mesačné výkazy). Zoznam dlžníkov je vytváraný na iný účel a v tomto prípade je len informatívnou pomôckou, aktualizuje sa týždenne a obsahuje teda informácie o dlžnom poistnom aj po 1. júli 2022. Zároveň spája odvádzateľa podľa IČO a rodného čísla, pričom generálny pardon sa uplatňuje samostatne na každú registráciu,“ uviedol.

Toto by sme si v mnohých prípadoch mohli vysvetliť aj tak, že ak dlžník nevie, aký má dlh voči poisťovni do dátumu 1. júla 2022, a uhradí všetko vrátane ostatného narasteného dlhu, štát sa z takýchto vzorných „dlžníkov“ môže len vytešovať. Ty síce na jednej strane budeš mať splatený celý dlh, ale na strane druhej splatíš aj to, čo si možno práve nechcel.

Netreba však zabudnúť na to, že v tomto zozname dlžníkov nie je uvedená informácia o dlžnom penále, pripomenul Kontúr. „Penále sa totiž vyčísľujú a dlžníkovi k úhrade predpisujú až po uhradení istiny – dlžného poistného,“ doplnil.

V informačnom systéme Sociálnej poisťovne je evidovaná suma dlžného poistenia (istiny) a penále osobitne, čo znamená, že „adresne informácie poskytnú klientovi podľa jeho konkrétnej životnej situácie pobočky Sociálnej poisťovne po celom Slovensku,“ uviedol Kontúr.

Sociálnej poisťovne sme sa pýtali aj na to, čo robiť v prípade, ak už dlžník poistné vrátane penále uhradil v čase platnosti generálneho pardonu, keď by sa, podľa informácií, malo penále odpúšťať.

„Ak už náhodou zaplatil dlžné poistné (istinu) aj s penále, penále mu Sociálna poisťovňa vráti – pozor, uvedené je možné len v prípade, ak táto situácia (zaplatenie istiny + penále) nastala po 1. februári 2023, teda počas účinnosti generálneho pardonu 2023. Zároveň tiež dlžník splnil ďalšie podmienky generálneho pardonu – napríklad v prípade zamestnávateľov a zahraničných SZČO je potrebné odovzdanie chýbajúcich mesačných výkazov,“ vysvetlil Kontúr.

Takže ak si o generálnom pardone až doteraz netušil a zaplatil si všetko vrátane penále ešte 31. januára, vrátené ti nič nebude. Ak si tak učinil až 1. februára, odkedy je generálny pardon v platnosti, suma penále by ti mala byť vrátená.

Ako bolo niekoľkokrát spomenuté, na to, aby sa odvádzateľ do generálneho pardonu mohol vôbec zapojiť, sú pre neho kľúčové dve informácie – to, koľko má zaplatiť na poistnom, a to, či má predložené všetky potrebné dokumenty.

Tieto informácie sa dotyčná osoba dozvie na príslušnej pobočke buď osobne, alebo formou písomnej žiadosti, s tým, že informáciu o sume penále sa dozvie len vtedy, ak je už penále predpísané.

„Tým odvádzateľom, ktorým Sociálna poisťovňa k dnešnému dňu penále ešte nepredpísala (a počas účinnosti generálneho pardonu tak ani neurobí), nebude takáto informácia poskytnutá, t. j. nebude im na počkanie vyčíslovaná (ani informatívne).“

„Pre účely uplatnenia GP je to však bezpredmetné, keďže z právnej úpravy vyplýva, že Sociálna poisťovňa nielen odpúšťa povinnosť zaplatiť predpísané/vyčíslené penále, ale ani nepredpíše ešte penále, ktoré sa viaže na poistné spadajúce do generálneho pardonu (ak spĺňajú podmienky pre jeho uplatnenie),“ spresnil podmienky generálneho pardonu hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Ako funguje penále?

Penále sa podľa zákona o sociálnom poistení dlžníkovi predpíše vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola zaslaná dlžná suma na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici či zaplatená v hotovosti, alebo do dňa začatia kontroly.

„Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote,“ uvádza sa na webe Sociálnej poisťovne.

Treba pripomenúť, že výška penále nemôže byť vyššia ako výška poistného. Takže ak dlžíš poistné vo výške 1 000 eur, najvyššie penále môže byť taktiež vo výške 1 000 eur, čo ale značí, že štátu odvedieš dve tisícky. Ak dlh zaplatíš do 31. augusta 2023, teda spomínaných 1 000 eur, druhá tisícka ti bude „odpustená“.

Daj si však pozor na to, ak ti už penále bolo vypísané, aby si nezaplatil obe tisícky. Sociálna poisťovňa síce uviedla, že penále budú v takomto prípade vrátené, ale ak si tieto obe zaplatil do začiatku generálneho pardonu, s vrátením tisícky sa môžeš rozlúčiť.

Ak ti penále do potrebného dátumu oznámené nebude, teda jeho hodnotu nepoznáš, nezostáva ti nič iné, len uhradiť plný dlh a veľmi aktívne komunikovať s tebe určeným referentom, aby si sa k vráteniu sumy za penále následne určite dopracoval a tvoje očakávania nezapadli niekde v čase riešenia celého pardonu a jeho následného vyplácania do zabudnutia.

Zdroje: Redakcia, Sociálna poisťovňa, Aktuality, Sociálna poisťovňa

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá