Slovenská polícia dostane nové kompetencie. Niektoré sa ľuďom páčiť nebudú

  • Parlament schválil rozsiahlu novelu zákona o Policajnom zbore SR
  • Zavádzajú sa ňou nové oprávnenia policajtov
policia
Facebook/ Polícia SR
  • Parlament schválil rozsiahlu novelu zákona o Policajnom zbore SR
  • Zavádzajú sa ňou nové oprávnenia policajtov

Po novom sa vypúšťa povinnosť používať na služobnej rovnošate menovku policajta. Rovnošata bude však naďalej obsahovať identifikačné číslo policajta. Dôvodom tejto zmeny je, že v mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov dochádzalo k osočovaniu a vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom.

Ľudia si tiež zaznamenávali osobné údaje jednotlivých príslušníkov. Treba tiež spomenúť, že používanie menovky na rovnošatách policajtov nie je v okolitých štátoch EÚ bežné.

Drony

Novinkou je aj zákaz lietania s dronmi do výšky 120 metrov nad objektami ako je: pracovisko, bydlisko alebo rezidencia prezidenta, predsedu Národnej rady SR, predsedu vlády a predsedu Ústavného súdu SR. Lietať sa nebude môcť ani nad objektom, v ktorom sa konajú pravidelné rokovania parlamentu či vlády a Ústavného súdu SR.

Ako nám objasnil profesionálny pilot Richard Raymann z projektu „Z dronu“, za samotné lietanie s dronom na komerčné účely bez pilotného preukazu môže dať Dopravný úrad pokutu 330 eur pre fyzické osoby. Pre právnické osoby sa však pokuta šplhá do výšky až 33 000 eur.

dron robot
zdroj: Pixabay/emkanicepic

Samostatnou kategóriou je aj neohľaduplné lietanie s dronmi nad záhradami a v konečnom dôsledku aj nad hlavami ľudí. Niektorí dokonca denne zažívajú skúsenosť, kedy im dron narúša súkromie.

V takomto prípade nie je veľa spôsobov, ako sa brániť. To, čo môžeš urobiť, je zaobstarať vlastné fotografie dronu a zavolať políciu. Pilot by mal byť na dohľad od dronu, kompetentným by tak nemuselo robiť problém ho vypátrať. Pilota dronu môžeš odfotiť, no jeho fotografiu nesmieš nikde zverejniť, len ju poskytnúť polícii. Navyše, pokiaľ nie je pilot v priamom vizuálnom kontakte s dronom, porušuje ďalší predpis Dopravného úradu.

Odvrátenie útokov

Rozširuje sa tiež oprávnenie použiť putá alebo spútavací opasok aj na osobu, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení a kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby. Platí to aj vtedy, ak táto osoba ohrozuje svoj život alebo zdravie či poškodzuje majetok. Ide najmä o prevozy psychicky chorých osôb do nemocnice.

„Použitie hmatov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a použitie služobného psa ako donucovacích prostriedkov pri ohrození železničnej dopravy sa rozširuje aj na ich použitie pri iných druhoch dopráv,“ uvádza rezort vnútra.

Okrem iného sa dopĺňa oprávnenie vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu na alkohol alebo inú návykovú látku. Platí to, ak je „dôvodný predpoklad, že by vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu“.

„Navrhuje sa možnosť použiť informačno-technické prostriedky aj v rámci boja proti extrémizmu. Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta sa navrhuje aj pri hromadnom porušení verejného poriadku alebo pri hrozbe hromadného porušenia verejného poriadku.“

Monitorovanie platobných kariet

Podľa nového nariadenia Európskej únie bude možné monitorovať nielen dopravné prostriedky, ale aj iné veci. Ide napríklad o zbrane, doklady či platobné karty. Okrem motorových vozidiel sa v Schengenskom informačnom systéme budú pri registrácii preverovať aj lietadlá, námorné lode a rekreačné plavidlá.

„Dopĺňa sa oprávnenie na vydanie príkazu voči poskytovateľovi hostingových služieb na odstránenie teroristického obsahu online alebo na znemožnenie prístupu k nemu.“

kreditna karta
zdroj: Freepik/jcomp

V nadväznosti na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského zaobchádzania sa navrhuje zadržaných neumiestňovať v celách. Umiestňovaní majú byť do určených priestorov, a to len na nevyhnutne potrebný čas.

Pre vládu sa dopĺňa možnosť vyčleniť v krízovej situácii na plnenie úloh Policajného zboru, ak jeho sily a prostriedky nepostačujú, aj profesionálnych vojakov bez toho, aby sa im musel nariaďovať výkon mimoriadnej služby tak, ako je to v súčasnosti. Zmeny by mali byť účinné od 1. júla 2022.

Zdroje: MVSR, Polícia SR, NRSR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá