Slovenské univerzity v top 10 škôl sveta? V rebríčku sa podarilo umiestniť jednej

  • Čo má lepšie Harvard než naše vysoké školy? Určite nie len bufety...
unko
facebook.com/DeutscheBotschaftPressburg/pexels.com
  • Čo má lepšie Harvard než naše vysoké školy? Určite nie len bufety...

Aj tento rok bol uverejnený rebríček tých najlepších univerzít sveta a prekvapivo ani tento rok sa Slovensko neumiestnilo v top 10. Za najlepšími univerzitami ako je Harvard, či Stanford zaostáva napríklad naša Univerzita Komenského v Bratislave o 701 až 800 miest.

V rebríčku sa objavila v mene Slovenska aj Slovenská technická univerzita. Bolo to v roku 2012, kedy sa osobitne hodnotila oblasť počítačových vied a práve STU sa umiesnila medzi 151 až 200 najlepšími hráčmi. Tento rok išlo skôr o klesajúcu tendenciu, keďže sa  univerzita posunula na pozíciu 301 až 400. Pekným umiestneím sa môžu pochváliť naši susedia, ich Karlova univerzita sa umiestnila v prvej trojstovke.

 

foto:ShanghaiRanking Consultancy

„Je zrejmé, že pri relatívne veľmi krátkej histórii slovenského vysokého školstva a pri celkovej finančnej a spoločenskej podpore vysokému školstvu a výskumu nemôže podľa kritérií šanghajského rebríčka žiadna slovenská univerzitakonkurovať najlepším univerzitám sveta.“ povedal Karol Mičieta pre etrend.sk, rektor Univerzity Komenského.

 

foto:ShanghaiRanking Consultancy

Časy keď sa štúdium na vysokej škole považovalo za akúsi spoločenskú výsadu tých najtalentovanejších sú už dávno za nami. Naopak čoraz častejšie mnohých neopúšťa pocit, že tituly sa rozdávajú za účasť, sponzorstvo, ako poďakovanie či ako prejav utuženia pracovných, rodinných alebo iných vzťahov.

To, že človek absolvuje vysokú školu by malo byť predpokladom istej intelektuálnej úrovne, malo by zaručovať uplatnenie sa na trhu práce a zároveň by malo dávať človeku istotu nejakého sociálneho postavenia. V slovenských podmienkach je niečo také zatiaľ nemysliteľné. A kde je problém?

 

„Pokiaľ sa nezmenia zásadné podmienky, v ktorých vykonávajú slovenské vysoké školy výskum, nemožno očakávať posun v medzinárodných rebríčkoch,“ hovorí Ivan Ostrovský pre etrend.sk z Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA).

Kameňom úrazu je nedostatočná kvalita našich vysokých škôl, s tým súvisiaca neschopnosť konkurencieschopnosti na národnej či medzinárodnej úrovni, odchod kapacít do zahraničia, absentujúca vedecko-výskumná činnosť, nedostatok kvalifikovaných odborníkov v radách pedagogických zamestnancov vysokých škôl a tak ďalej.

Aj keď záujem o vysokoškolské štúdium je stále vysoký,  rovnako vysoký by mal byť aj záujem o jeho skvalitnenie, pretože v opačnom prípade stratí svoje opodstatnenie.

Celkové hodnotenie univerzít nájdeš TU.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech