Slovenskí vedci vyvíjajú multifunkčný stroj, vie nahradiť CT, röntgen aj magnetickú rezonanciu naraz

  • Nový skener z dielne SAV pomôže najmä pacientom s koronavírusom, ktorí počas vyšetrení musia znášať vysoké dávky žiarenia
  • Technológia poskytuje lekárovi obraz o stave pacienta rovnako, ako viaceré zložité tachnológie
CT, rontgen, magnetická rezonancia
Novinka od slovenských vedcov spojí tri vyšetrenia do jedného, konkrétne CT, RTG a MRI, Pixabay.com/Bokskapet,toubibe, Michal Jarmoluk
  • Nový skener z dielne SAV pomôže najmä pacientom s koronavírusom, ktorí počas vyšetrení musia znášať vysoké dávky žiarenia
  • Technológia poskytuje lekárovi obraz o stave pacienta rovnako, ako viaceré zložité tachnológie

Elektrotechnici zo Slovenskej akadémie vied (SAV) začali pracovať na projekte vývoja GaAs detektora, ktorý otvára nové možnosti pre špeciálne skenery. Tie by dokázali v jednom skenovacom cykle detegovať viacero energetických úrovní, a tak znížiť dávku röntgenového žiarenia na skenovaný objekt a urýchliť proces diagnostiky v oblasti medicíny. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

Keď sa pozrieme na aktuálnu situáciu, pacientov s novým koronavírusom treba často posielať na RTG pľúc, ako aj na iné skenovacie vyšetrenia. Tieto vyšetrenia však pacienta zaťažujú v zmysle vysokých dávok žiarenia. Nami navrhovaný systém je vďaka použitému GaAs senzoru radovo citlivejší a pracuje tak, že užitočnú informáciu získa z každého jedného fotónu RTG žiariča, čím znižuje dávky na pacienta desať- a viackrát,“ povedal riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV Vladimír Cambel.

Ako doplnil, pritom sa získa bohatšia informácia o napadnutom tkanive. „V podstate získame naraz jedným skenom obrázok, ktorý kombinuje informácie z magnetickej rezonancie, CT aj RTG,“ vysvetlil Cambel. Navyše podľa elektrotechnikov sa dá systém pripraviť aj v mobilnej forme.

Polovodičový materiál senzorovej časti musí spĺňať niekoľko požiadaviek. Musí byť dostatočne kvalitný, homogénny a s vysokou detekčnou účinnosťou pre RTG žiarenie.

Týmto projektom chceme naštartovať dlhodobú strategickú výskumnú spoluprácu novej generácie detekčných a zobrazovacích technológií, a tým prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti obyvateľstva a zefektívneniu diagnostických procesov v medicíne. Žiaľ, tento projekt sme podali v rámci schémy Dlhodobý strategický výskum ešte v roku 2018 a dodnes sa nezačalo jeho financovanie, hoci už rok a pol máme aj zahraničné posudky,“ uzavrel Cambel s tým, že by privítal, keby sa výzvy z oblasti Priemysel pre 21. storočie začali realizovať.  

Zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech