Slovensko investovalo do recyklácie viac ako sto miliónov eur, aj napriek tomu skončí na skládkach 1,3 miliónov ton odpadu

  • Do zefektívnenia procesu recyklácie a budovania zberných dvorov Ministerstvo životného prostredia investovalo 65,5 miliónov eur
  • Do mechanizmov na biologickú úpravu zmesových materiálov 64,8 milióna eur
  • 33 miliónov eur išlo do kompostérov
TASR
  • Do zefektívnenia procesu recyklácie a budovania zberných dvorov Ministerstvo životného prostredia investovalo 65,5 miliónov eur
  • Do mechanizmov na biologickú úpravu zmesových materiálov 64,8 milióna eur
  • 33 miliónov eur išlo do kompostérov

Od dnešného dňa žijeme na Slovensku na ekologický dlh. Iba Slováci by pre svoj súčasný životný štýl potrebovali presne 2,6 planéty Zeme. Tohtoročný ekologický dlh prišiel o päť dní skôr než v minulom roku, Európska únia žije na environmentálny dlh už od 10. mája. EÚ sa snaží neustále prichádzať s novými nariadeniami, ktoré majú za úlohu chrániť našu planétu.

Oddnes je definitívne jasné, že sa do roku 2021 budeme musieť vzdať jednorazových plastov. Zákaz sa týka slamiek, príborov aj tyčiniek do uší. Neustále sa aj sprísňujú zákony týkajúce sa recyklácie a skládok odpadu.

Ako povedal hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák pre Startitup, Slovensko investovalo do recyklácie odpadu už 130 miliónov eur. V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia ministerstvo podporilo celkovo 190 žiadostí v oblasti odpadového hospodárstva. Ministerstvo životného prostredia investovalo v rámci recyklácie najviac peňazí do zefektívňovania triedeného zberu komunálnych odpadov a budovania zberných dvorov a to  65,5 miliónov eur.

Na budovanie kompostární biologicky rozložiteľného odpadu, zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu alebo recykláciu nebezpečných a ostatných odpadov putovalo 64,8 milióna eur. Ministerstvo zároveň podporilo nákup verejne dostupných kompostérov v hodnote 33 miliónov eur.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Ilustračný obrázok (unsplash.com)

Aj napriek všetkým opatreniam však stále vzniká odpad, ktorý končí na skládkach. V roku 2017 Ministerstvo životného prostredia zaznamenalo na skládkach 1,3 milióna ton komunálnych odpadov. Najvyšší podiel obsahoval zmesový komunálny odpad.

„Odpadový systém prechádza v posledných rokoch veľkými zmenami. Cieľom ministerstva je prijímať také opatrenia, ktoré výrazne obmedzia skládkovanie a na druhej strane výrazne podporia triedenie odpadov a ich recykláciu,“ objasnil Ferenčák.

Od roku 2017 je v platnosti legislatíva, ktorá môže udeliť vysoké pokuty skládkam nedodržiavajúcim platné podmienky do výšky milión eur. Budovanie nových skládok odpadov je momentálne zastavené.

Od začiatku tohto roka platí aj protiskládkový balíček. Ministerstvo chce  v prvom rade zvýhodniť a podporiť obce zodpovedne triediace odpad. Za roky 2016 a 2017 stúplo množstvo vytriedeného komunálneho odpadu o takmer 11 percent. Teda v roku 2015 bolo 18,3 % a v roku 2017 už to bolo 29,3 %.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Ilustračný obrázok (unsplash.com)

„Nateraz je v legislatívnom procese novela zákona o odpadoch, ktorá v krátkodobom horizonte pomôže znížiť množstvo komunálneho odpadu, najmä biologicky rozložiteľný odpad, mieri tiež k dobudovaniu potrebnej infraštruktúry vrátane technológií, priemyselných kompostární či bioplynových staníc.V súčasnosti intenzívne pracujeme na zálohovaní PET fliaš a plechoviek na Slovensku. V apríli sme predstavili novú legislatívu, ktorá zakáže uvádzať na slovenský trh jednorazové plastové výrobky ako napríklad jednorazové plastové príbory, taniere, miešadlá či slamky (spolu deväť druhov jednorazových plastových výrobkov). Protiplastové opatrenie začne platiť už 1. januára 2021. Teda minimálne pol roka pred návrhom Európskej únie,“ vysvetlil nám Ferenčák.

Na otázku, o koľko sa zvýšia výdavky na spracovanie odpadu a recykláciu v súvislosti s legislatívnymi zmenami ministerstvo zatiaľ odpovedá neurčito a tvrdí, že presnú sumu zatiaľ vypočítať nedokáže a ukáže ju až čas.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech