Slovensko prestane plytvať jedlom. Obchody legálne predajú aj produkty po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

  • Minimálna trvanlivosť prestane byť zdrojom plytvania jedla na Slovensku
  • Obchody budú môcť legálne predávať aj produkty po jej uplynutí
  • Prevádzkovatelia tiež nebudú musieť dodržiavať podiel poľnohospodárskych produktov a potravín vyrobených na Slovensku
potraviny odpad plytvanie
TASR/Miroslav Košírer
  • Minimálna trvanlivosť prestane byť zdrojom plytvania jedla na Slovensku
  • Obchody budú môcť legálne predávať aj produkty po jej uplynutí
  • Prevádzkovatelia tiež nebudú musieť dodržiavať podiel poľnohospodárskych produktov a potravín vyrobených na Slovensku

Predaj potravín bude možný aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti sa budú môcť predávať, iba ak budú bezpečné.

Prevádzkovateľ ich bude môcť predávať iba v prevádzke, v ktorej sa potraviny nachádzali pred uplynutím dátumu minimálnej trvanlivosti a len konečnému spotrebiteľovi. Rovnako musia byť zreteľne označené a oddelene umiestnené od ostatných potravín. Vyplýva to z návrhu novely zákona o potravinách, ktorú v stredu schválil kabinet.

Novela tiež počíta s posilnenou ochranou zdravia spotrebiteľa a trhu. Rovnako sa znižuje minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola pokuta uložená.

Logo

Pokiaľ do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinností, orgán úradnej kontroly bude môcť uložiť pokutu do dvojnásobku sadzby, minimálnej výške 50-tisíc eur a maximálne do dvoch miliónov eur.

Prevádzkovatelia po novom nebudú musieť dodržiavať podiel poľnohospodárskych produktov a potravín vyrobených na Slovensku, no budú povinní uvádzať percentuálny podiel slovenských výrobkov z celkovej ponuky v propagačnom letáku.

Návrh zákona prešiel dvomi pripomienkovými konaniami. V rámci prvého bolo uplatnených 70 pripomienok, z čoho 39 bolo zásadných. Rozpory boli odstránené, no podľa výsledkov rozporových konaní sa návrh zákona zmenil. Z toho dôvodu bol predložený na druhé pripomienkové konanie, v rámci ktorého bolo vznesených 100 pripomienok, z toho 61 zásadných.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie