Slo­ven­ský star­tup Inhi­ro zís­kal 300 tisíc eur

Šandi / 7. mája 2014 / Tools a produktivita

Neulo­gy Ven­tu­res sa začí­na zahrie­vať a ozna­mu­je jed­nu z prvý­ch inves­tí­cii do Inhi­ro. Inhi­ro je domov­ským pro­jek­tom Web­Sup­por­tu, kto­rý na spo­mí­na­nej inves­tí­cii tak­tiež par­ti­ci­pu­je — jed­nou tre­ti­nou. Inhi­ro nie je pro­jekt, kto­rý by bol v plien­ka­ch. V súčas­nos­ti sa môže pochvá­liť viac ako 1000 zákaz­ník­mi, kto­rí využi­va­jú služ­bu na pra­vi­del­né zís­ka­va­nie svo­ji­ch nový­ch zamest­nan­cov.

 

Ako jednu z prvých investícií od oficiálneho krstu Neulogy Ventures uskutočnilo do veľmi abmiciózneho startupu Inhiro,o ktorom sme už v minulosti písali tu. Inhiro získalo investíciu vo výške 300 tisíc €, ktorú použije na ďalší vývoj produktu a tiež na nábor nových ľudí. Ten už v plnom prúde prebieha a jedným z dôkazov toho je aj prednedávnom obsadená pozícia CEO.

 

Ďalšia investícia smerovala do Youcognize

Youcognize je ďalši zo slovenský startupov, ktorý v týchto dňoch získal investíciu 200 tisíc € od Neulogy Ventures. ,,Táto investícia umožní Milanovi, mne  a tiež zvyšnej časti tímu sústrediť sa na to, čo je najdôležitejšie: vybudovať tie najlepšie nástroje a pomôcť vám uskutočniť lepšie rozhodnutia v oblasti starostlivosti." O Youcognize si môžete prečítať článok tu.

 

Pridať komentár (0)