Bratislavské internáty čaká rekonštrukcia

Univerzita Komenského v Bratislave sa chystá zrekonštruovať svoje najväčšie internáty. Správu dnes publikoval portál TASR. Konkrétne by malo ísť o internáty Družba a Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlynská Dolina. Internáty by mali byť zrekonštruované do roka a pol.

Najrozsiahlejšiu rekonštrukciu podstúpi VM Mlyny UK. Približne 1,3 milióna eur investuje do rekonštrukcie štát. UK plánuje okrem iného obnoviť výťahové šachty a výťahy v Manželských internátoch a na Výškovom bloku „A“, opraviť strechy na vybraných blokoch takzvaných „Átriových domkov“, či vymeniť vzduchotechniku v jedálni Venza.

Z vlastných zdrojov internát na rekonštrukciu vyčlenil viac ako 600.000 eur, napríklad na výmenu väčšiny postelí so zástenami v objektoch. Átriových domkov“, na vytvorenie oddychových zón, zatraktívnenie vstupných priestorov vo vestibuloch Výškových blokov a Manželských internátov, či na vytvorenie a zriadenie spoločenskej multifunkčnej miestnosti v priestoroch internátu „Šturák“, ktorá bude slúžiť aj na rôzne besedy či osvetové podujatia študentských spolkov.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech