Štúrovo buduje s Otrihomom prvý a zatiaľ jediný cezhraničný bikesharing v Európe

Mesto Štúrovo spoločne s maďarským mestom Ostrihom buduje prvý a v Európe zatiaľ jediný cezhraničný verejný systém požičovne bicyklov. „Pozdĺž slovensko-maďarskej hranice vznikne nová forma verejnej dopravnej služby, ktorá prispeje k ešte lepšiemu prepojeniu dvoch pohraničných miest a k zlepšeniu úrovne ich vzájomnej sociálnej prepojenosti,“ skonštatoval primátor Štúrova Eugen Szabó. Prostredníctvom služby budú môcť obyvatelia a turisti prejsť cez most bicyklom a súčasne sa zníži aj miera znečistenia prostredia.

V rámci projektu sa vybuduje v mestách Štúrovo a Ostrihom 14 nových stojanových staníc pre bicykle, šesť z nich bude v Štúrove a osem v Ostrihome. Systém sa doplní o 105 nových bicyklov. V Ostrihome pribudne do už existujúceho systému požičovne bicyklov 30 klasických bicyklov a 30 s elektrickým pohonom. V Štúrove bude umiestnených 30 tradičných bicyklov a 15 bicyklov s elektrickým pomocným pohonom. Celý systém bude vybavený obslužnou infraštruktúrou. (tasr)

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech