Stavať nájomné byty je čoraz drahšie. Ministerstvo zvýši dotácie

  • Štát úmerne zvyšuje výšku dotácií v pomere s cenou stavebných prác a materiálov
  • Malo by ísť v priemere o 25 %
  • Na vine je vojna na Ukrajine
stat najomne byty
TASR/Milan Kapusta
  • Štát úmerne zvyšuje výšku dotácií v pomere s cenou stavebných prác a materiálov
  • Malo by ísť v priemere o 25 %
  • Na vine je vojna na Ukrajine

Náklady na obstaranie nájomných bytov s podporou štátu sa zvýšia vzhľadom na nárast cien stavebných prác a materiálov. Z rovnakého dôvodu bude vyššia aj dotácia na obstaranie nájomných bytov stavebnou úpravou v bytových domoch, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou alebo sú v lokalitách na zozname Svetového dedičstva UNESCO.

Ceny rastú, štát sa prispôsobuje

Ministerstvo dopravy a výstavby SR navrhuje navýšiť obstarávacie náklady a dotáciu na nájomné byty o štvrtinu vo vyhláške o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu.

Skrátené medzirezortné pripomienkové konanie k tomuto návrhu potrvá do 9. júna, upravená vyhláška by mala nadobudnúť účinnosť 15. júla 2022.

Limity obstarávacích nákladov a výška dotácie na nájomné byty sa majú zvýšiť o 25,5 % oproti úrovni k 1. januáru 2021. V porovnaní s výškou obstarávacích nákladov a dotácie k 1. januáru 2022, ktorá pre vlaňajší vývoj cien stavebných prác a stavebných materiálov vzrástla o 8,1 %, navrhované zmeny znamenajú zvýšenie o 17,4 %.

Novela vyhlášky zároveň navrhuje, aby mestá s 10-tisíc a viac obyvateľmi boli zaradené do pásma spolu s krajskými mestami.

Môže za to vojna

Ceny stavebných prác pre novú výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu bytových budov podľa údajov Štatistického úradu SR v prvom štvrťroku 2022 medziročne vzrástli 25,5 %. Dôvodom sú následky vojnového konfliktu na Ukrajine či nedostatok stavebných materiálov.

Byty
zdroj: Unsplash/Mateusz Suski

V súvislosti s touto situáciou zhotovitelia zastavujú stavby nájomných bytov, pretože za dohodnuté ceny ich nedokážu dokončiť. Pri zvýšených obstarávacích nákladoch stavieb si samospráva zabezpečí dofinancovanie z vlastných zdrojov, alebo požiada o zvýšenie úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania.

Vyhláška nadväzuje na zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, podľa ktorého ministerstvo dopravy a výstavby poskytuje dotácie na obstaranie nájomného bytu na sociálne bývanie, na obstaranie technickej vybavenosti a na odstránenie systémovej poruchy bytového domu. Dodržanie určenej výšky obstarávacích nákladov je jednou zo základných podmienok pre poskytnutie dotácie.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá